نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آزمون SCL-90 بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس [(مقالات آماده انتشار)]
 • آزمون SCL-90 بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • آسیب پرینه تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 29-34]
 • آگاهی مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 21-28]
 • آگاهی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 1-8]
 • آگاهی بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آگاهی ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 42-48]
 • آگاهی بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-7]
 • آگاهی و نگرش آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آگاهی و نگرش بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393 [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 52-59]
 • آمادگی اعتیاد رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]
 • آمپول سیکلوفم مقایسه عوارض و رضایت مندی زناشویی در زنان مصرف کننده آمپول ضد بارداری سیکلوفم و دپومدروکسی پروژسترون استات شهر بابل [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 31-36]
 • آمل الگوی سوء مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • آموزش بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393 [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 52-59]
 • آموزش برنامه تغذیه ای کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]
 • آموزش بهداشت ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 42-48]
 • آموزش­پذیر اثربخشی نقاشی‌درمانی در کاهش کاستی‌توجه ـ بیش‌فعالی کودکان پسر کم‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • آموزش‌پذیر اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه بیش‌فعالی کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش تغییر سبک زندگی اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین با ناسازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 41-49]
 • آموزش تنظیم شناختی هیجان اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 53-61]
 • آموزش حافظه رویدادی خاص اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • آموزش حافظه رویدادی خاص اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 34-41]
 • آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان تأثیر آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان بر خستگی و سبک‌های مقابله ای مادران دارای کودکان بیش‌فعالی - نقص توجَه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]
 • آموزش مصون سازی تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • آموزش و پرورش رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • آموزش و پرورش رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-15]
 • آنژیوگرافی عروق کرونر اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • آنژیوگرافی عروق کرونر بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنژیوگرافی قلب مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آنژیوگرافی قلب مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 14-21]
 • آنفلوانزا ارزیابی آگاهی، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 45-50]
 • آوای قرآن مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی [(مقالات آماده انتشار)]
 • آوای قرآن مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 14-21]

ا

 • ابعاد روانشناختی مقایسه ابعاد روانشناختی افراد دیابتی و غیردیابتی شهر ایلام [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 28-34]
 • ابعاد شخصیتی رابطه ابعاد شخصیتی و خستگی با کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی درمانی [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 25-30]
 • اپی زیاتومی بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • اجتناب شناختی مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • احساس تنهایی رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و خودکارآمدی با احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-44]
 • احساس تنهایی مقایسه احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های عصبی-تحولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • احساس تنهایی مقایسه احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های عصبی-تحولی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-57]
 • اختلالات یادگیری تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-44]
 • اختلالات دلبستگی اثربخشی مداخله مبتنی بر دلبستگی برآسیب های بالینی ناشی از مشکلات پرخوری در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • اختلالات ناشی از خوردن اثربخشی مداخله مبتنی بر دلبستگی برآسیب های بالینی ناشی از مشکلات پرخوری در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلالات ناشی از خوردن اثربخشی مداخله مبتنی بر دلبستگی برآسیب های بالینی ناشی از مشکلات پرخوری در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • اختلال یادگیری تاثیر آموزش مهارت های ادراکی – حرکتی بر عملکرد شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دارای اختلال یادگیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال یادگیری تاثیر آموزش مهارت های ادراکی ـ حرکتی بر عملکرد شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم اختلال یادگیری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-6]
 • اختلال یادگیری غیرکلامی مقایسة کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با اختلال و بدون اختلال یادگیری غیر کلامی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-41]
 • اختلال استرس پس از سانحه بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطة علائم این اختلال با اختلال سوگ در فرزندان قربانیان حادثة انفجار لوله گاز سرخس‌ـ‌مشهد [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 51-59]
 • اختلال پرخوری و چاقی اثربخشی مداخله مبتنی بر دلبستگی برآسیب های بالینی ناشی از مشکلات پرخوری در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال پرخوری و چاقی اثربخشی مداخله مبتنی بر دلبستگی برآسیب های بالینی ناشی از مشکلات پرخوری در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • اختلال حساب نارسایی تحولی مقایسه کنش های اجرایی حافظه فعال دیداری- فضایی ، آزمون برج لندن و خطاهای محاسباتی در کودکان مبتلا به اختلال حساب نارسایی تحولی و کودکان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال سوگ بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطة علائم این اختلال با اختلال سوگ در فرزندان قربانیان حادثة انفجار لوله گاز سرخس‌ـ‌مشهد [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 51-59]
 • اختلال مصرف مواد افیونی مقایسه راهبرد های تکاملی زندگی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی و افراد عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال ملال جنسیتی بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال ملال جنسیتی بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 42-50]
 • اختلال نقص توجه/ بیش فعالی روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اختلال نقص توجه/ بیش فعالی روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 12-20]
 • اخلاق حرفه‌ای رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران؛ مطالعه موردی بیمارستان حضرت زهرا(س) شهر ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • اخلاق حرفه‌ای رابطة اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) شهر ساری [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 50-55]
 • ادراک از سبک فرزندپروری رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و خودکارآمدی با احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-44]
 • ایدز تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • ایدز اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایدز اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 18-23]
 • ازدواج پیش‌بینی سازگاری در ازدواج بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ازدواج پیش ‌بینی سازگاری در ازدواج‌ بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 45-55]
 • اسپرم بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-5]
 • استاد ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 1-10]
 • استرس والدگری رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 9-14]
 • اشتیاق تحصیلی نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش ‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اشتیاق تحصیلی نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 37-44]
 • اشتیاق شغلی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین انواع انگیزش شغلی خودتعیین‌گری با فرسودگی و اشتیاق شغلی پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 14-21]
 • اضطراب اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 18-23]
 • اضطراب بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب الگوی پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر پایه‌ی حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب بررسی همزمان نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 37-44]
 • اضطراب اثر بخشی خاطره پردازی گروهی بر خودبیمار انگاری واضطراب زنان یائسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطرابی بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطرابی بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 42-50]
 • اضطراب آشکار اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • اضطراب پنهان اضطراب آشکار و پنهان بیماران قبل از آنژیوگرافی عروق کرونر [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 41-46]
 • اضطراب فراگیر تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اضطراب فراگیر تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • اعتیاد رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]
 • اعتیاد مقایسه راهبرد های تکاملی زندگی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی و افراد عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتیاد اینترنتی بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد ساری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 15-20]
 • اعتیاد به تلفن همراه " نقش سبک‌های هویت و تاب‌آوری در پیش‌بینی اعتیاد به تلفن همراه [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتماد اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اعتماد اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-27]
 • افراد ناشنوا و کم‌شنوا مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • افسردگی اثر بخشی آموزش گروهی شناختی - رفتاری با رویکرد مثبت درمانی بر میزان افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 62-71]
 • افسردگی پیش بینی اختلال افسردگی دانشجویان بر اساس فرآیند و محتوی خانواده و مهارت حل مساله [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 76-87]
 • افسردگی اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • افسردگی اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 34-41]
 • اقتصادی اجتماعی رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 46-51]
 • اقدام های تهاجمی بررسی نشانه‎های رفتاری و فیزیولوژیکی درد در نوزادان تازه متولد شده شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 41-47]
 • الگوی بالینی شخصیت پیش‌بینی سازگاری در ازدواج بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی بالینی شخصیت پیش ‌بینی سازگاری در ازدواج‌ بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 45-55]
 • الگوی حرکتی تأثیر الگوی حرکتی و شدت فعالیت بدنی بر میزان و نوع پروتئین اوری ورزشی در مردان جوان فعال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • الگوی دونابدیان بررسی فرایند مراقبت مدیریت شده بارداری بر اساس الگوی دونابدیان در شهرستان گرگان 1395 [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی رفتاری بررسی الگوی رفتاری نوع AوB در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1395 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 28-33]
 • الگوی کیفیت بالدریج ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوی کیفیت بالدریج ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 16-25]
 • الگوهای ارتباطی خانواده جهت‌گیری دینی پدر و ادراک فرزندان از الگوهای ارتباطی خانواده [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 24-35]
 • الگوهای ارتباطی زناشویی نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]
 • الگوهای ارتباطی زناشویی نقش ابعاد سلامت معنوی درپیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 9-16]
 • ام اس بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس [(مقالات آماده انتشار)]
 • ام اس بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • امید به زندگی رابطه خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • امید به زندگی رابطه خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 29-34]
 • امید به زندگی اثربخشی مصاحبه انگیزشی به شیوه گروهی بر امید به زندگی و سرسختی روانشناختی مادران دارای فرزند معلول ذهنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • امید درمانی تاثیر امید درمانی به شیوه گروهی بر بهبود ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • ایمنی مواد غذایی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ایمنی مواد غذایی آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 1-8]
 • اندازه های چاقی ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • اندازه های چاقی ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 7-14]
 • انسجام خانوادگی پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس انسجام خانوادگی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل‌ مسأله و مهارت‌های مقابله [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 57-63]
 • انسجام خانواده بررسی میزان رغبت به ازدواج و ارتباط آن با سبک های دلبستگی و انسجام خانواده در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • انطباق پذیری خانواده اثربخشی آموزش همسران مبتنی بررویکردشناختی ـ رفتاری ـ اسلامی بر رضایت زناشویی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 34-40]
 • انعطاف پذیری مقایسة کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با اختلال و بدون اختلال یادگیری غیر کلامی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-41]
 • انفلوانزا ارزیابی آگاهی ، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • انگیزش درونی بررسی مقایسه ای تاثیر انگیزش درونی بر ادراک تعهد سازمانی کارکنان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 95-94 [(مقالات آماده انتشار)]
 • انگیزش شغلی بررسی اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر انگیزش شغلی و فشار خون کارکنان ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان- سال 1394 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • انگیزش شغلی خودتعیین‌گری نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین انواع انگیزش شغلی خودتعیین‌گری با فرسودگی و اشتیاق شغلی پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • اورم کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]

ب

 • بارداری بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تأثیر گذار بر آن از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آستارا 1391 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • بارداری رابطه بین سلامت روانی با کیفیت زندگی در زنان باردار [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 10-17]
 • بارداری بررسی نتایج بارداری های حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 7-11]
 • بارداری بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارداری بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 18-26]
 • بارداری بررسی فرایند مراقبت مدیریت شده بارداری بر اساس الگوی دونابدیان در شهرستان گرگان 1395 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بارور و نابارور مقایسه ویژگیهای شخصیت و شادکامی در بین زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]
 • بازداری پاسخ بررسی رابطه کارکرد اجرایی بازداری پاسخ و فراخنای حافظه فعال با توانش های ذهنی نظریه ذهن درکودکان7 تا 12سال مقطع ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بازداری پاسخ مقایسه کارکردهای برنامه ریزی- سازماندهی، بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری نارسانویسی، نارساخوانی و ریاضی با همتایان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • ببماری رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • بتا تالاسمی ماژور- داروی آهن زدا- دفرواکسامین- دفریپرون- دفرازیروکس- تمکین درمانی وضعیت مصرف داروهای دفع کننده آهن در بیماران مبتلا به بتا تالاسمی ماژور مراجعه کننده به مرکز تحقیقات تالاسمی در سال 1394 [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 41-45]
 • بخش مراقبت های ویژه جراحی قلب باز کیفیت خواب پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب باز بیمارستان های استان مازندران و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 18-23]
 • بخشودگی زناشویی نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بخشودگی زناشویی نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 51-59]
 • بد تنظیمی هیجانی مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بد تنظیمی هیجانی مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 26-36]
 • برج لندن مقایسه کنش های اجرایی حافظه فعال دیداری- فضایی ، آزمون برج لندن و خطاهای محاسباتی در کودکان مبتلا به اختلال حساب نارسایی تحولی و کودکان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • برنامه ریزی- سازماندهی مقایسه کارکردهای برنامه ریزی- سازماندهی، بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری نارسانویسی، نارساخوانی و ریاضی با همتایان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیش فعالی و نقص توجه تأثیر آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان بر خستگی و سبک‌های مقابله ای مادران دارای کودکان بیش‌فعالی - نقص توجَه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]
 • بیماری ایدز مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 21-28]
 • بیمارستان سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 6-12]
 • بیمارستان " ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیمارستان حضرت زهرا ساری رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران؛ مطالعه موردی بیمارستان حضرت زهرا(س) شهر ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیمارستان حضرت فاطمه زهرا(س) رابطة اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) شهر ساری [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 50-55]
 • بیمارستان شفاء بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-30]
 • بیمارستان شفاء بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 19-30]
 • بیمار قلبی عنوان : حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خوش بینی در پیش‌بینی تاب آوری بیماران قلبی و افراد سالم شهر زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیماری قلبی بررسی مهارت های ارتباطی، هیجانی، بهزیستی و رضایت زوجی در زنان مبتلا به آریتمی قلبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بیماری های جسمی شایع رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 46-51]
 • بیماری‌های قلبی - عروقی برآورد شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی ـ عروقی مرتبط با سندرم متابولیک و مقایسه آن‌ها در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان‌ مرکز قلب شهر همدان در سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 1-6]
 • بهداشت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهداشت آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 1-8]
 • بهداشت‌روانی ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهداشت‌روانی ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 21-28]
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهداشت و ایمنی مواد غذایی بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-7]
 • بهره وری ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری در پرستاران مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان در سال 1394 [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزیستی روانشناختی مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • بهزیستی روانشناختی بررسی مهارت های ارتباطی، هیجانی، بهزیستی و رضایت زوجی در زنان مبتلا به آریتمی قلبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزیستی روانشناختی اثربخشی طرح واره درمانی بر بهزیستی روانشناختی افراد دچار شکست عاطفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • بهزیستی روان‌شناختی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بر اساس سبک‌های هویت و هوش معنوی [(مقالات آماده انتشار)]

پ

 • پایایی بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان-28 در جمعیت ایرانی: روایی و پایایی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 15-21]
 • پیاده روی یکنواخت مقایسه اثر پیاده روی متناوب در مقایسه با یکنواخت بر کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • پارگی بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • پذیرش بررسی وضعیت دلزدگی زناشویی، قدرت پذیرش، شادکامی و تنظیم هیجانی در همسران مردان نابارور و همسران مردان بارور [(مقالات آماده انتشار)]
 • پذیرش اجتماعی مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • پذیرش و تعهد اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرخاشگری رابطه نگرش نسبت به پدر با شادکامی، عزت نفس و پرخاشگری در دختران دبیرستانی شهرستان لامرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرخاشگری رابطه نگرش نسبت به پدر با شادکامی، عزت نفس و پرخاشگری در دختران دبیرستانی شهرستان لامرد [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 30-42]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرخاشگری اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 26-32]
 • پرخوری روانی بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلال پراشتهایی روانی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 11-17]
 • پرستار رابطة اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) شهر ساری [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 50-55]
 • پرستاری ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 1-10]
 • پرستاران سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 6-12]
 • پرستاران کیفیت خواب پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب باز بیمارستان های استان مازندران و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 18-23]
 • پرستاران بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، سر سختی روانشناختی با درد مزمن پرستاران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 30-35]
 • پرستاران تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرستاران بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-30]
 • پرستاران بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 19-30]
 • پرستاران تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • پرستاران ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری در پرستاران مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان در سال 1394 [(مقالات آماده انتشار)]
 • پرستاران بررسی ارتباط بین حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی در پرستاران بیمارستان ولیعصر ممسنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • پر فشاری خون بررسی فراوانی پر فشاری خون ورابطه آن با برخی از عوامل مرتبط در زنان یائسه شهرساری در سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 28-33]
 • پرینه بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • پروتئین مطالعه تأثیر دو نوع فعالیت هوازی تناوبی و تداومی بر میزان کاتابولیسم پروتئین ها و برخی متابولیت ها در دانش آموزان پسر 18-15 ساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • پروتئین اوری ورزشی تأثیر الگوی حرکتی و شدت فعالیت بدنی بر میزان و نوع پروتئین اوری ورزشی در مردان جوان فعال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • پیش دارو بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول [(مقالات آماده انتشار)]
 • پندار تن بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • پندار تن بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 16-22]
 • پیوند والدینی رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]

ت

 • تاب آوری روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب آوری بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان-28 در جمعیت ایرانی: روایی و پایایی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 15-21]
 • تاب آوری روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 12-20]
 • تاب آوری اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 34-41]
 • تاب آوری اثربخشی حافظه رویدادهای خاص بر تاب‌ آوری و افسردگی دختران افسرده [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 34-41]
 • تاب آوری عنوان : حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خوش بینی در پیش‌بینی تاب آوری بیماران قلبی و افراد سالم شهر زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب‎آوری رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 61-69]
 • تاب‏آوری بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب‏آوری بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه و فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 22-28]
 • تاب‏آوری رابطه حمایت اجتماعی و سبک‏های مقابله ‏ای با تاب‏آوری در دانش‏آموزان عادی و معلول [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب آوری روانشناختی بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور [(مقالات آماده انتشار)]
 • تاب‌آوری روان‌شناختی بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 17-24]
 • تیپ A و B بررسی رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تیپ A و B رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 56-65]
 • تیپ شخصیتیA؛ B بررسی الگوی رفتاری نوع AوB در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1395 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 28-33]
 • تحصیلات نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحصیلات نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 51-59]
 • تحمل آشفتگی مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تحمل آشفتگی مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 26-36]
 • تصویربدنی بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • تصویربدنی بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 42-50]
 • تعـــارض والد- فرزند نقش تعارض والد- فرزند و سبک های اسنادی در پیش بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعـــارض والد- فرزند نقش تعارض والد- فرزند و سبک‌های اسنادی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 21-27]
 • تعهد اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعهد اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-27]
 • تعهد سازمانی رابطه اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران؛ مطالعه موردی بیمارستان حضرت زهرا(س) شهر ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعهد سازمانی رابطة اخلاق کار و تعهد سازمانی در پرستاران بیمارستان حضرت فاطمه زهرا (س) شهر ساری [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 50-55]
 • تعهد سازمانی رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعهد سازمانی بررسی مقایسه ای تاثیر انگیزش درونی بر ادراک تعهد سازمانی کارکنان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 95-94 [(مقالات آماده انتشار)]
 • تعهد سازمانی رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 54-61]
 • تعهد مذهبی بررسی نقش تعدیل گر تعهد مذهبی در رابطه بین سبک های دلبستگی ، ویژگی های شخصیتی و طرح واره های ناسازگار با گرایش به خیانت در زنان و مردان متاهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • تفرد سازگاری، تفرد و رضایت زناشویی همسران درخانواده های ناسازگار و بهنجار [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 20-27]
 • تکنیک دیمتل بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-30]
 • تکنیک دیمتل بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 19-30]
 • تک والد نقش نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد تحت سرپرستی مادر [(مقالات آماده انتشار)]
 • تک والد رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 1-8]
 • تمایزیافتگی پیش‌بینی سبک‌ تصمیم‌گیری براساس خود تمایزیافتگی و تنظیم هیجان در نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 10-18]
 • تمایل جنسی نقش ویژگی شخصیتی، سیستم‌های مغزی/ رفتاری و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]
 • تمرینات ترکیبی تاثیر سه روش تمرین هوازی،مقاومتی و ترکیبی بر محیط دور کمر و باسن زنان دارای اضافه وزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمرینات مقاومتی تاثیر سه روش تمرین هوازی،مقاومتی و ترکیبی بر محیط دور کمر و باسن زنان دارای اضافه وزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمرینات هوازی تاثیر سه روش تمرین هوازی،مقاومتی و ترکیبی بر محیط دور کمر و باسن زنان دارای اضافه وزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمرین هوازی مطالعه تأثیر دو نوع فعالیت هوازی تناوبی و تداومی بر میزان کاتابولیسم پروتئین ها و برخی متابولیت ها در دانش آموزان پسر 18-15 ساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمرین هوازی(ایروبیک) اثر بخشی هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تمرین هوازی(ایروبیک) اثربخشی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 33-44]
 • تنیدگی شغلی ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنیدگی شغلی ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 21-28]
 • تنطیم هیجانی بررسی مهارت های ارتباطی، هیجانی، بهزیستی و رضایت زوجی در زنان مبتلا به آریتمی قلبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنظیم خانواده مقایسه¬ی برخی متغیرهای زمینه¬ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه¬ریزی شده [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-26]
 • تنظیم خانواده مقایسه عوارض و رضایت مندی زناشویی در زنان مصرف کننده آمپول ضد بارداری سیکلوفم و دپومدروکسی پروژسترون استات شهر بابل [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 31-36]
 • تنظیم منفی هیجان نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش ‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنظیم منفی هیجان نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 37-44]
 • تنظیم هیجان پیش‌بینی سبک‌ تصمیم‌گیری براساس خود تمایزیافتگی و تنظیم هیجان در نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 10-18]
 • تنظیم هیجانی الگوی پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر پایه‌ی حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • تنظیم هیجانی بررسی همزمان نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 37-44]
 • تنظیم هیجانی بررسی وضعیت دلزدگی زناشویی، قدرت پذیرش، شادکامی و تنظیم هیجانی در همسران مردان نابارور و همسران مردان بارور [(مقالات آماده انتشار)]
 • توانایی بازداری مقایسة کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با اختلال و بدون اختلال یادگیری غیر کلامی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-41]
 • تولد بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [(مقالات آماده انتشار)]
 • تولد بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 18-26]
 • تئوری ذهن بررسی رابطه کارکرد اجرایی بازداری پاسخ و فراخنای حافظه فعال با توانش های ذهنی نظریه ذهن درکودکان7 تا 12سال مقطع ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]

ج

 • جسمی شایع رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهت گیری مذهبی رابطه بین جهت گیری مذهبی با شادکامی و سلامت روان [(مقالات آماده انتشار)]
 • جهت‌گیری مذهبی جهت‌گیری دینی پدر و ادراک فرزندان از الگوهای ارتباطی خانواده [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 24-35]

چ

 • چاقی برآورد شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی ـ عروقی مرتبط با سندرم متابولیک و مقایسه آن‌ها در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان‌ مرکز قلب شهر همدان در سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 1-6]
 • چاقی بررسی ارتباط میزان و نوع تغذیه و ورزش با میزان چاقی دختران جوان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]

ح

 • حافظة شنیداری تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-44]
 • حافظة کوتاه مدت تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-44]
 • حافظه فعال مقایسة کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با اختلال و بدون اختلال یادگیری غیر کلامی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-41]
 • حافظه فعال بررسی رابطه کارکرد اجرایی بازداری پاسخ و فراخنای حافظه فعال با توانش های ذهنی نظریه ذهن درکودکان7 تا 12سال مقطع ابتدایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حافظه فعال نقش کارکردهای شناختی حافظه فعال، نگرش ریاضی و اضطراب ریاضی برعملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس سطوح یادگیری در طبقه بندی اصلاح شده بلوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • حافظه کاری دیداری-فضایی مقایسه کنش های اجرایی حافظه فعال دیداری- فضایی ، آزمون برج لندن و خطاهای محاسباتی در کودکان مبتلا به اختلال حساب نارسایی تحولی و کودکان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • حاملگی برنامه¬ریزی نشده مقایسه¬ی برخی متغیرهای زمینه¬ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه¬ریزی شده [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-26]
 • حاملگی ناخواسته مقایسه¬ی برخی متغیرهای زمینه¬ای در زنان با حاملگی ناخواسته و برنامه¬ریزی شده [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 19-26]
 • حرکات ریتمیک ایروبیک تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 35-44]
 • حساسیت اضطرابی الگوی پیش‌بینی اضطراب اجتماعی بر پایه‌ی حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • حساسیت اضطرابی بررسی همزمان نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 37-44]
 • حل تعارض اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین با ناسازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 41-49]
 • حل مساله تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضامندی زناشویی و مهارتهای ارتباطی و حل مساله دانشجویان متاهل شهرستان تربت جام [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمایت اجتماعی بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، سر سختی روانشناختی با درد مزمن پرستاران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 30-35]
 • حمایت اجتماعی بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمایت اجتماعی بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 1-12]
 • حمایت اجتماعی رابطه حمایت اجتماعی و سبک‏های مقابله ‏ای با تاب‏آوری در دانش‏آموزان عادی و معلول [(مقالات آماده انتشار)]
 • حمایت های اجتماعی سازمانی ادراک شده بررسی ارتباط بین حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی در پرستاران بیمارستان ولیعصر ممسنی [(مقالات آماده انتشار)]

خ

 • خاطره پردازی گروهی اثر بخشی خاطره پردازی گروهی بر خودبیمار انگاری واضطراب زنان یائسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خیانت زناشویی بررسی پیامدهای خیانت زناشویی مردان متاهل شهر اهواز: پژوهش کیفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خانواده های ناسازگار سازگاری، تفرد و رضایت زناشویی همسران درخانواده های ناسازگار و بهنجار [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 20-27]
 • خستگی رابطه ابعاد شخصیتی و خستگی با کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی درمانی [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 25-30]
 • خستگی مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی کف پا و کف دست بر شدت خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-15]
 • خستگی تأثیر آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان بر خستگی و سبک‌های مقابله ای مادران دارای کودکان بیش‌فعالی - نقص توجَه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]
 • خلقی بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا [(مقالات آماده انتشار)]
 • خلقی بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 42-50]
 • خودباوری عوامل مرتبط با احساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودباوری عوامل مرتبط با احساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 45-55]
 • خودبیمارانگاری اثر بخشی خاطره پردازی گروهی بر خودبیمار انگاری واضطراب زنان یائسه [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودتنظیمی عاطفی مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • خوددرمانی بررسی میزان خوددرمانی با دارو در دانشجویان دانشگاه های شهر تربت‌حیدریه در سال1393 [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 24-29]
 • خود درمانی عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خوددرمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • خود درمانی عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خوددرمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 7-14]
 • خود دلسوزی مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • خودکارآمدی رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و خودکارآمدی با احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-44]
 • خودکارآمدی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با خودناتوان سازی و خودکارآمدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودکارآمدی رابطۀ سبک های فرزندپروری والدین با خود ناتوان سازی و خودکارآمدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 48-55]
 • خودکارآمدی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین انواع انگیزش شغلی خودتعیین‌گری با فرسودگی و اشتیاق شغلی پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودکار آمدی حافظه رابطه خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خودکار آمدی حافظه رابطه خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 29-34]
 • خود ناتوان سازی رابطۀ سبک های فرزندپروری والدین با خود ناتوان سازی و خودکارآمدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 48-55]
 • خوش بینی عنوان : حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خوش بینی در پیش‌بینی تاب آوری بیماران قلبی و افراد سالم شهر زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • خوش بینی رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-15]
 • خوناتوان سازی رابطه سبک های فرزندپروری والدین با خودناتوان سازی و خودکارآمدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]

د

 • دیابت مقایسه ابعاد روانشناختی افراد دیابتی و غیردیابتی شهر ایلام [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 28-34]
 • دیابت نوع 2 بررسی رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • دیابت نوع 2. صفات شخصیت رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 56-65]
 • دیابت نوع II تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • دیابت نوع دو مقایسه اثر پیاده روی متناوب در مقایسه با یکنواخت بر کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارو بررسی میزان خوددرمانی با دارو در دانشجویان دانشگاه های شهر تربت‌حیدریه در سال1393 [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 24-29]
 • دارو عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خوددرمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • دارو عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خوددرمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 7-14]
 • داروهای گیاهی بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 15-20]
 • دانش آموز رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و خودکارآمدی با احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 37-44]
 • دانش آموزان مقایسة کارکردهای اجرایی در دانش آموزان با اختلال و بدون اختلال یادگیری غیر کلامی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 35-41]
 • دانش آموزان اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش آموزان اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 26-32]
 • دانش‌آموزان نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش ‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش‌آموزان نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 37-44]
 • دانش‌آموزان مقایسه احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های عصبی-تحولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش‌آموزان مقایسه احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های عصبی-تحولی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-57]
 • دانش‏آموزان رابطه حمایت اجتماعی و سبک‏های مقابله ‏ای با تاب‏آوری در دانش‏آموزان عادی و معلول [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانش آموزان روستایی بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393 [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 52-59]
 • دانشجو تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • دانشجو ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 1-10]
 • دانشجو بررسی میزان خوددرمانی با دارو در دانشجویان دانشگاه های شهر تربت‌حیدریه در سال1393 [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 24-29]
 • دانشجویان بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 16-22]
 • دانشجویان اضطراب ایدز و ارتباط آن با عوامل دموگرافیکی در جمعیت دانشجویان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 18-23]
 • دانشجویان ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 7-14]
 • دانشجویان بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد ساری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 15-20]
 • دانشجویان پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بر اساس سبک‌های هویت و هوش معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان پرستاری تاثیر کارآموزی بالینی بر شناخت، نگرش و تسلط دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در انجام مهارت-های بالینی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 25-30]
 • دانشجویان پرستاری و مامایی پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان پرستاری و مامایی پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 66-72]
 • دانشجویان علوم پزشکی وضعیت فعالیت فیزیکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان علوم پزشکی وضعیت فعالیت فیزیکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 36-43]
 • دانشجویان علوم پزشکی دانشگاه اصفهان بررسی میزان رغبت به ازدواج و ارتباط آن با سبک های دلبستگی و انسجام خانواده در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشجویان متاهل تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضامندی زناشویی و مهارتهای ارتباطی و حل مساله دانشجویان متاهل شهرستان تربت جام [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • دانشگاه علوم پزشکی بابل ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل [(مقالات آماده انتشار)]
 • دانشگاه علوم پزشکی بابل ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 21-28]
 • دپومدروکسی پروژسترون مقایسه عوارض و رضایت مندی زناشویی در زنان مصرف کننده آمپول ضد بارداری سیکلوفم و دپومدروکسی پروژسترون استات شهر بابل [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 31-36]
 • دختران نوجوان نقش تعارض والد- فرزند و سبک های اسنادی در پیش بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • دختران نوجوان نقش تعارض والد- فرزند و سبک‌های اسنادی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 21-27]
 • درد مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-51]
 • درد بررسی نشانه‎های رفتاری و فیزیولوژیکی درد در نوزادان تازه متولد شده شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 41-47]
 • درمان مبتنی بر دلبستگی اثربخشی مداخله مبتنی بر دلبستگی برآسیب های بالینی ناشی از مشکلات پرخوری در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [(مقالات آماده انتشار)]
 • درمان مبتنی بر دلبستگی اثربخشی مداخله مبتنی بر دلبستگی برآسیب های بالینی ناشی از مشکلات پرخوری در دختران دارای اختلال پرخوری و چاق [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • دیس‌لیپیدمی برآورد شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی ـ عروقی مرتبط با سندرم متابولیک و مقایسه آن‌ها در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان‌ مرکز قلب شهر همدان در سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 1-6]
 • دیسمنورة اولیه بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 15-20]
 • دلبستگی مقایسه میزان دلبستگی به جنین در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 13-18]
 • دلبستگی پدر- جنین مقایسه میزان دلبستگی به جنین در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 13-18]
 • دلبستگی مادر- جنین مقایسه میزان دلبستگی به جنین در زوجین مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر ساری [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 13-18]
 • دلزدگی بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلزدگی بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 17-24]
 • دلزدگی زناشویی بررسی وضعیت دلزدگی زناشویی، قدرت پذیرش، شادکامی و تنظیم هیجانی در همسران مردان نابارور و همسران مردان بارور [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینداری بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور [(مقالات آماده انتشار)]
 • دینداری بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 17-24]

ر

 • رایحه درمانی مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رایحه درمانی مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 14-21]
 • راهبرد‌های یادگیری مقایسه راهبردهای یادگیری، سخت‌کوشی و نگرانی مبتلایان به تالاسمی و افراد عادی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 22-28]
 • راهبردهای تکاملی زندگی مقایسه راهبرد های تکاملی زندگی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی و افراد عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • راهکارهای مقابله ای مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-51]
 • رضایت جنسی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 6-14]
 • رضایت جنسی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت زناشویی بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت زناشویی سازگاری، تفرد و رضایت زناشویی همسران درخانواده های ناسازگار و بهنجار [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 20-27]
 • رضایت زناشویی اثربخشی آموزش همسران مبتنی بررویکردشناختی ـ رفتاری ـ اسلامی بر رضایت زناشویی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 34-40]
 • رضایت زناشویی بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 16-22]
 • رضایت زناشویی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت زناشویی بررسی مهارت های ارتباطی، هیجانی، بهزیستی و رضایت زوجی در زنان مبتلا به آریتمی قلبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضایت زناشویی بررسی رابطه بین مؤلفه های عشق و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضامندی زناشویی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضامندی زناشویی و مهارتهای ارتباطی و حل مساله دانشجویان متاهل شهرستان تربت جام [(مقالات آماده انتشار)]
 • رغبت به ازدواج بررسی میزان رغبت به ازدواج و ارتباط آن با سبک های دلبستگی و انسجام خانواده در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتارهای پرخطر الگوی سوء مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • رفتارهای پرخطر نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش ‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتارهای پرخطر نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 37-44]
 • رفتارهای پر خطر نقش نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد تحت سرپرستی مادر [(مقالات آماده انتشار)]
 • رفتارهای پر خطر رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 1-8]
 • رفتارهای تکانشی تاثیر آموزش گروه درمانی شناختی – رفتاری بر رفتارهای تکانشی سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 56-61]
 • رفتار های شهروندی بررسی ارتباط بین حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی در پرستاران بیمارستان ولیعصر ممسنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رهبری خدمتگزار سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 6-12]
 • روایی بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان-28 در جمعیت ایرانی: روایی و پایایی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 15-21]
 • روابط خانوادگی روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روابط خانوادگی روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 12-20]
 • روابط فرا زناشویی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش فشار روانی ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین [(مقالات آماده انتشار)]
 • روابط فرا زناشویی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش مشکلات سلامت روان ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • روان سنجی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراتشخیصی علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30 در نمونه ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-6]
 • روان سنجی بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 35-43]
 • روان سنجی" بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30 [(مقالات آماده انتشار)]
 • روانشناسی مثبت تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت‌گرا بر سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش‌آموزان دارای مشکلات سازگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • روانشناسی مثبت تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت گرا بر سازگاری (اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش آموزان متوسطه دارای مشکلات سازگاری [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 46-53]
 • روش پیشگیری تعیین آگاهی دانشجویان دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران در رابطه با ایدز [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 13-17]
 • روش کیفی بررسی پیامدهای خیانت زناشویی مردان متاهل شهر اهواز: پژوهش کیفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • روش های کمک باروری بررسی نتایج بارداری های حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 7-11]
 • رویکرد راه حل مدار اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • رویکرد مثبت درمانی اثر بخشی آموزش گروهی شناختی - رفتاری با رویکرد مثبت درمانی بر میزان افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 62-71]

ز

 • زایمان تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 29-34]
 • زایمان بررسی تاثیر کلاسهای آموزش دوران بارداری بر روند زایمان [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 45-52]
 • زایمان زودرس بررسی شیوع زایمان زودرس و عوامل مرتبط آن در شهر شاهرود سال 1391 [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 43-48]
 • زنان نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان بررسی فراوانی پر فشاری خون ورابطه آن با برخی از عوامل مرتبط در زنان یائسه شهرساری در سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 28-33]
 • زنان نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 51-59]
 • زنان یائسه پیشگویی کننده های فردی - اجتماعی سلامت عمومی در زنان یائسه شهر لنگرود: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 29-36]
 • زنان باردار ارزیابی آگاهی ، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان باردار ارزیابی آگاهی، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 45-50]
 • زنان خانه‌دار اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان متاهل رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان متاهل رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-20]
 • زنان نابارور عوامل مرتبط با احساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • زنان نابارور عوامل مرتبط با احساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 45-55]
 • زوج درمانی اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسران آنها [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 49-54]
 • زوج درمانی انطباق با سرطان سینه اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسر ان آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • زوج درمانی شناختی – رفتاری اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 53-60]
 • زوج درمانی هیجان محور اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • زوج درمانی هیجان محور اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-27]
 • زوجین اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسر ان آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • زوجین اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش فشار روانی ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین [(مقالات آماده انتشار)]
 • زوجین اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش مشکلات سلامت روان ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • زوجین داوطلب ازدواج تاثیر مداخله آموزشی بر سلامت باروری زوجین داوطلب ازدواج استان قم در سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 7-17]

س

 • سازگاری سازگاری، تفرد و رضایت زناشویی همسران درخانواده های ناسازگار و بهنجار [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 20-27]
 • سازگاری پیش‌بینی سازگاری در ازدواج بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازگاری پیش ‌بینی سازگاری در ازدواج‌ بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 45-55]
 • سازگاری اجتماعی مقایسه بهزیستی روانشناختی، پذیرش و سازگاری اجتماعی مادران دارای فرزند ناشنوا و کم‌شنوا با مادران دارای فرزند بهنجار [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 23-29]
 • سازگاری اجتماعی بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سازگاری اجتماعی نقش تعارض والد- فرزند و سبک‌های اسنادی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 21-27]
 • سازگاری اجتماعی بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 44-52]
 • سازگاری زناشویی نقش سبک‌ دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 36-44]
 • سازگاری زناشویی پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس انسجام خانوادگی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل‌ مسأله و مهارت‌های مقابله [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 57-63]
 • سازگاری زناشویی نقش ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکل نازایی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-36]
 • سالمندی رابطه خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالمندی رابطه خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 29-34]
 • سالمندان بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی ، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سالمندان مقایسة وضعیت شناختی ، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 56-64]
 • سبک تصمیم‌گیری پیش‌بینی سبک‌ تصمیم‌گیری براساس خود تمایزیافتگی و تنظیم هیجان در نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 10-18]
 • سبک دلبستگی نقش سبک‌ دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 36-44]
 • سبک دلبستگی رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 1-8]
 • سبک های اسنادی نقش تعارض والد- فرزند و سبک های اسنادی در پیش بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک های اسنادی بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک های اسنادی بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 44-52]
 • سبک­های اسنادی نقش تعارض والد- فرزند و سبک‌های اسنادی در پیش‌بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 21-27]
 • سبک های حل تعارض رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک های دلبستگی پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک های دلبستگی پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 66-72]
 • سبک های دلبستگی بررسی میزان رغبت به ازدواج و ارتباط آن با سبک های دلبستگی و انسجام خانواده در دانشجویان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک های دلبستگی بررسی نقش تعدیل گر تعهد مذهبی در رابطه بین سبک های دلبستگی ، ویژگی های شخصیتی و طرح واره های ناسازگار با گرایش به خیانت در زنان و مردان متاهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک‌های دلبستگی نقش ویژگی شخصیتی، سیستم های مغزی/ رفتاری و سبک های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک‌های دلبستگی نقش ویژگی شخصیتی، سیستم‌های مغزی/ رفتاری و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]
 • سبک‌های دلبستگی بررسی رابطه بین مؤلفه های عشق و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک‎های دلبستگی رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 61-69]
 • سبک های شناختی بررسی نقش عملکردهای شناختی و سبک شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک های فرزندپروری رابطه سبک های فرزندپروری والدین با خودناتوان سازی و خودکارآمدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک های فرزند پروری رابطۀ سبک های فرزندپروری والدین با خود ناتوان سازی و خودکارآمدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 48-55]
 • سبک‌های مقابله تأثیر آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان بر خستگی و سبک‌های مقابله ای مادران دارای کودکان بیش‌فعالی - نقص توجَه [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 1-10]
 • سبکهای مقابله‌ای مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبکهای مقابله‌ای مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 43-57]
 • سبک‏های مقابله‏ای رابطه حمایت اجتماعی و سبک‏های مقابله ‏ای با تاب‏آوری در دانش‏آموزان عادی و معلول [(مقالات آماده انتشار)]
 • سبک‌های هویت پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بر اساس سبک‌های هویت و هوش معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سخت‌کوشی مقایسه راهبردهای یادگیری، سخت‌کوشی و نگرانی مبتلایان به تالاسمی و افراد عادی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 22-28]
 • سرسختی نقش سبک‌ دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 36-44]
 • سرسختی خانواده نقش سبک‌ دلبستگی و سازگاری زناشویی در سرسختی خانواده [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 36-44]
 • سرسختی روانشناختی پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرسختی روانشناختی پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 66-72]
 • سرسختی روانشناختی اثربخشی مصاحبه انگیزشی به شیوه گروهی بر امید به زندگی و سرسختی روانشناختی مادران دارای فرزند معلول ذهنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سرسختی روان شناختی درد مزمن بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، سر سختی روانشناختی با درد مزمن پرستاران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 30-35]
 • سرطان سینه اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسران آنها [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 49-54]
 • سیستم بازداری رفتاری مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم بازداری رفتاری مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 26-36]
 • سیستم فعال ساز رفتاری مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم فعال ساز رفتاری مدل پیش بینی تحمل آشفتگی بر اساس سیستم های مغزی رفتاری و بدتنظیمی هیجانی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 26-36]
 • سیستم‌های مغزی/ رفتاری نقش ویژگی شخصیتی، سیستم های مغزی/ رفتاری و سبک های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین [(مقالات آماده انتشار)]
 • سیستم‌های مغزی/ رفتاری نقش ویژگی شخصیتی، سیستم‌های مغزی/ رفتاری و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]
 • سکوت سازمانی رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 54-61]
 • سیگار بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-5]
 • سلامت باروری تاثیر مداخله آموزشی بر سلامت باروری زوجین داوطلب ازدواج استان قم در سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 7-17]
 • سلامت خانوادة اصلی رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 29-36]
 • سلامت خانواده ی اصلی رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت روان اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسر ان آنها [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت روان مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت روان اثربخشی آموزش تغییر سبک زندگی در ارتقای سلامت روان و حل تعارضات زوجین با ناسازگاری زناشویی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 41-49]
 • سلامت روان بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی ، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت روان مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 37-45]
 • سلامت روان رابطه بین کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان یائسه شهر ایلام سال 93 [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 44-50]
 • سلامت روان مقایسة وضعیت شناختی ، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 56-64]
 • سلامت روان بررسی ارتباط بین اعتیاد به اینترنت با سلامت روان دانشجویان دانشگاه آزاد ساری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 15-20]
 • سلامت روان اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش مشکلات سلامت روان ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • سلامت روان رابطه بین جهت گیری مذهبی با شادکامی و سلامت روان [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت روانی رابطه بین سلامت روانی با کیفیت زندگی در زنان باردار [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 10-17]
 • سلامت روان و زوجین اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسران آنها [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 49-54]
 • سلامت عمومی پیشگویی کننده های فردی - اجتماعی سلامت عمومی در زنان یائسه شهر لنگرود: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 29-36]
 • سلامت معنوی نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]
 • سلامت معنوی نقش ابعاد سلامت معنوی درپیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 9-16]
 • سندرم آشیانه خالی اثر بخشی گروه درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش بر رضایت جنسی افراد مبتلا به سندرم آشیانه خالی [(مقالات آماده انتشار)]
 • سندرم قبل از قاعدگی تاثیر آموزش گروه درمانی شناختی – رفتاری بر رفتارهای تکانشی سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 56-61]
 • سندرم متابولیک برآورد شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی ـ عروقی مرتبط با سندرم متابولیک و مقایسه آن‌ها در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان‌ مرکز قلب شهر همدان در سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 1-6]
 • سوء مصرف مواد الگوی سوء مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]

ش

 • شادکامی مقایسه ویژگیهای شخصیت و شادکامی در بین زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]
 • شادکامی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 6-14]
 • شادکامی رابطه نگرش نسبت به پدر با شادکامی، عزت نفس و پرخاشگری در دختران دبیرستانی شهرستان لامرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • شادکامی رابطه نگرش نسبت به پدر با شادکامی، عزت نفس و پرخاشگری در دختران دبیرستانی شهرستان لامرد [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 30-42]
 • شادکامی مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع [(مقالات آماده انتشار)]
 • شادکامی مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 88-102]
 • شادکامی عوامل مرتبط با احساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام [(مقالات آماده انتشار)]
 • شادکامی اثر بخشی هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شادکامی عوامل مرتبط با احساس شادکامی زنان نابارور شهر ایلام [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 45-55]
 • شادکامی رابطه بین جهت گیری مذهبی با شادکامی و سلامت روان [(مقالات آماده انتشار)]
 • شادکامی بررسی وضعیت دلزدگی زناشویی، قدرت پذیرش، شادکامی و تنظیم هیجانی در همسران مردان نابارور و همسران مردان بارور [(مقالات آماده انتشار)]
 • شادکامی اثربخشی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 33-44]
 • شادکامی فوردایس بررسی اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر انگیزش شغلی و فشار خون کارکنان ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان- سال 1394 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • شدت‌های زیر بیشینه تأثیر الگوی حرکتی و شدت فعالیت بدنی بر میزان و نوع پروتئین اوری ورزشی در مردان جوان فعال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • شکست عاطفی اثربخشی طرح واره درمانی بر بهزیستی روانشناختی افراد دچار شکست عاطفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • شناختی-رفتاری اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 6-14]
 • شناختی-رفتاری تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت‌گرا بر سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش‌آموزان دارای مشکلات سازگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • شناختی-رفتاری تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت گرا بر سازگاری (اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش آموزان متوسطه دارای مشکلات سازگاری [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 46-53]
 • شهرستان دیواندره رابطه حمایت اجتماعی و سبک‏های مقابله ‏ای با تاب‏آوری در دانش‏آموزان عادی و معلول [(مقالات آماده انتشار)]
 • شور جنسی رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]
 • شور جنسی رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-20]
 • شیوع بررسی شیوع زایمان زودرس و عوامل مرتبط آن در شهر شاهرود سال 1391 [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 43-48]
 • شیوع اثر بخشی آموزش زوجین در انطباق با سرطان سینه بر سلامت روان بیماران و همسران آنها [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 49-54]
 • شیوع شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92 [(مقالات آماده انتشار)]
 • شیوع شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92 [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 8-13]
 • شیوه‌های فرزندپروری رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 9-14]

ص

 • صفات شخصیت بررسی رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2 شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمیمیت اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمیمیت اثربخشی آموزش زوج درمانی هیجان-محور بر تعهد، صمیمیت و اعتماد زنان متاهل شهر تهران [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 21-27]
 • صمیمیت رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]
 • صمیمیت رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-20]
 • صمیمیت زناشویی اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • صمیمیت زناشویی و سبک های حل تعارض رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 29-36]

ط

 • طرح تحول سلامت. بیمارستان ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 16-25]
 • طرحواره‌درمانی بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلال پراشتهایی روانی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 11-17]
 • طرح واره درمانی اثربخشی طرح واره درمانی بر بهزیستی روانشناختی افراد دچار شکست عاطفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرح‌واره درمانی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش مشکلات سلامت روان ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 1-7]
 • طرح واره های ناسازگار بررسی نقش تعدیل گر تعهد مذهبی در رابطه بین سبک های دلبستگی ، ویژگی های شخصیتی و طرح واره های ناسازگار با گرایش به خیانت در زنان و مردان متاهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • طرحواره‌های ناسازگار اولیه بررسی اثربخشی طرحواره‌درمانی بر طرحواره‌های ناسازگار اولیه بیماران مبتلا به اختلال پراشتهایی روانی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 11-17]

ظ

 • ظارت والدین نقش نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد تحت سرپرستی مادر [(مقالات آماده انتشار)]

ع

 • عدالت زناشویی رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 29-36]
 • عدالت زناشویی و صمیمیت زناشویی رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • عدم لمس پرینه تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 29-34]
 • عزت نفس رابطه نگرش نسبت به پدر با شادکامی، عزت نفس و پرخاشگری در دختران دبیرستانی شهرستان لامرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عزت نفس رابطه نگرش نسبت به پدر با شادکامی، عزت نفس و پرخاشگری در دختران دبیرستانی شهرستان لامرد [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 30-42]
 • عفونت بیمارستانی شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92 [(مقالات آماده انتشار)]
 • عفونت بیمارستانی شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92 [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 8-13]
 • علائم اضطرابی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراتشخیصی علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30 در نمونه ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-6]
 • علائم اضطرابی بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 35-43]
 • علائم حیاتی بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول [(مقالات آماده انتشار)]
 • علائم خلقی بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراتشخیصی علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30 در نمونه ایرانی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 1-6]
 • علائم خلقی بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 35-43]
 • علل تأثیرگذار بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تأثیر گذار بر آن از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آستارا 1391 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • علل میکروبی شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92 [(مقالات آماده انتشار)]
 • علل میکروبی شیوع عفونت های بیمارستانی و علل میکروبی در بیمارستان آموزشی درمانی نهم دی تربت حیدریه درسالهای 91 و 92 [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 8-13]
 • علوم پزشکی رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • علوم پزشکی رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 54-61]
 • عملکرد سبک رهبری خدمتگزار بر عملکرد پرستاران [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 6-12]
 • عملکرد مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 21-28]
 • عملکرد ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 42-48]
 • عملکرد جنسی بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم و تحقیقات خوزستان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 16-22]
 • عملکرد خانواده اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 53-60]
 • عملکرد ریاضی بررسی نقش عملکردهای شناختی و سبک شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد شناختی تاثیر آموزش مهارت های ادراکی – حرکتی بر عملکرد شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دارای اختلال یادگیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • عملکرد شناختی تاثیر آموزش مهارت های ادراکی ـ حرکتی بر عملکرد شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم اختلال یادگیری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-6]
 • عملکردهای شناختی بررسی نقش عملکردهای شناختی و سبک شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عوارض جانبی مقایسه عوارض و رضایت مندی زناشویی در زنان مصرف کننده آمپول ضد بارداری سیکلوفم و دپومدروکسی پروژسترون استات شهر بابل [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 31-36]
 • عوارض جنینی بررسی نتایج بارداری های حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 7-11]
 • عوارض مادری بررسی نتایج بارداری های حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 7-11]
 • عوامل خطر بررسی شیوع زایمان زودرس و عوامل مرتبط آن در شهر شاهرود سال 1391 [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 43-48]
 • عوامل خطرزا برآورد شیوع عوامل خطر بیماری‌های قلبی ـ عروقی مرتبط با سندرم متابولیک و مقایسه آن‌ها در زنان و مردان مراجعه کننده به بیمارستان‌ مرکز قلب شهر همدان در سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 1-6]
 • عوامل مرتبط بررسی فراوانی پر فشاری خون ورابطه آن با برخی از عوامل مرتبط در زنان یائسه شهرساری در سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 28-33]
 • عود اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • عود اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 53-61]

غ

 • غیر فعال اثر بخشی هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • غیر فعال اثربخشی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 33-44]
 • غرقه سازی مقایسه اثر بخشی تکنیک مواجهه همراه جلوگیری از پاسخ و غرقه سازی بر وسواس شستشوی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-34]

ف

 • فراشناخت درمانی گروهی تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فراشناخت درمانی گروهی تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • فرایند خانواده پیش بینی اختلال افسردگی دانشجویان بر اساس فرآیند و محتوی خانواده و مهارت حل مساله [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 76-87]
 • فرزندان بررسی میزان شیوع اختلال استرس پس از سانحه و رابطة علائم این اختلال با اختلال سوگ در فرزندان قربانیان حادثة انفجار لوله گاز سرخس‌ـ‌مشهد [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 51-59]
 • فرسودگی شغلی بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 19-30]
 • فرسودگی شغلی بررسی ارتباط سازه‌های مرتبط با فرسودگی شغلی پرستاران در بیمارستان شفا شهرستان بابلسر در سال 1394 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 19-30]
 • فرسودگی شغلی رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرسودگی شغلی رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرسودگی شغلی نقش میانجی خودکارآمدی در رابطه بین انواع انگیزش شغلی خودتعیین‌گری با فرسودگی و اشتیاق شغلی پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • فرسودگی شغلی رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-15]
 • فرسودگی شغلی رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 54-61]
 • فشار خون بررسی اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر انگیزش شغلی و فشار خون کارکنان ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان- سال 1394 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • فشار خون اثر بخشی هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • فشار خون اثربخشی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 33-44]
 • فشار روانی تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • فشار روانی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش فشار روانی ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت بدنی بررسی ارتباط میزان و نوع تغذیه و ورزش با میزان چاقی دختران جوان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]
 • فعالیت بدنی ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت بدنی ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 7-14]
 • فعالیت فیزیکی وضعیت فعالیت فیزیکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • فعالیت فیزیکی وضعیت فعالیت فیزیکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 36-43]
 • فنالژین بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 15-20]

ق

 • قشربندی اجتماعی رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • قشربندی اجتماعی رابطه میان قشربندی اجتماعی و بیماری های جسمی شایع در شهرکرد [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 46-51]

ک

 • کاتابولیسم مطالعه تأثیر دو نوع فعالیت هوازی تناوبی و تداومی بر میزان کاتابولیسم پروتئین ها و برخی متابولیت ها در دانش آموزان پسر 18-15 ساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارآموزی بالینی تاثیر کارآموزی بالینی بر شناخت، نگرش و تسلط دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در انجام مهارت-های بالینی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 25-30]
 • کارکرد اجرایی مقایسه کارکردهای برنامه ریزی- سازماندهی، بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری نارسانویسی، نارساخوانی و ریاضی با همتایان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارکرد خانواده مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارکرد خانواده مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 37-45]
 • کارکنان رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارکنان رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارکنان بررسی مقایسه ای تاثیر انگیزش درونی بر ادراک تعهد سازمانی کارکنان دانشکده های پیراپزشکی و بهداشت دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال تحصیلی 95-94 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارکنان رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-15]
 • کارکنان رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 54-61]
 • کارکنان بهداشتی بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارکنان بهداشتی بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-7]
 • کارکنان زن اثر بخشی هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کارکنان زن اثربخشی تاثیر هشت هفته تمرین هوازی بر فشار خون و شادکامی کارکنان زن غیرفعال دانشگاه آزاد اسلامی واحد نورآباد ممسنی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 33-44]
 • کاستی­توجه- بیش‌فعالی اثربخشی نقاشی‌درمانی در کاهش کاستی‌توجه ـ بیش‌فعالی کودکان پسر کم‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • کاستی‌توجه- بیش‌فعالی اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه بیش‌فعالی کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • کرمانشاه آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت و ایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت ابعاد رابطه زناشویی رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت ابعاد رابطه زناشویی رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-20]
 • کیفیت خواب کیفیت خواب پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه جراحی قلب باز بیمارستان های استان مازندران و عوامل مرتبط با آن: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 18-23]
 • کیفیت روابط اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت ارتباط معلولین جسمی-حرکتی بستری در مراکز بهزیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]
 • کیفیت زندگی رابطه بین سلامت روانی با کیفیت زندگی در زنان باردار [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 10-17]
 • کیفیت زندگی روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی ، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 12-20]
 • کیفیت زندگی تاثیر امید درمانی به شیوه گروهی بر بهبود ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • کیفیت زندگی رابطه بین کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان یائسه شهر ایلام سال 93 [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 44-50]
 • کیفیت زندگی نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 51-59]
 • کیفیت زندگی مقایسة وضعیت شناختی ، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 56-64]
 • کیفیت زندگی تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 13-24]
 • کیفیت زندگی رابطه خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی رابطه خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 29-34]
 • کیفیت زندگی اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 53-61]
 • کیفیت زندگی اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی ارتباط بین کیفیت زندگی کاری و بهره وری در پرستاران مرکز اموزشی درمانی شهید صیاد شیرازی شهر گرگان در سال 1394 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی کاری رابطه ابعاد شخصیتی و خستگی با کیفیت زندگی کاری کارکنان مراکز بهداشتی درمانی [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 25-30]
 • کیفیت زندگی کاری مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کیفیت زندگی کاری مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 43-57]
 • کلاسهای آموزش بارداری بررسی تاثیر کلاسهای آموزش دوران بارداری بر روند زایمان [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 45-52]
 • کلید واژگان: خوش بینی رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلید واژه: تمایل جنسی نقش ویژگی شخصیتی، سیستم های مغزی/ رفتاری و سبک های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلید واژه: معلولیت اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت ارتباط معلولین جسمی-حرکتی بستری در مراکز بهزیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلیدواژه‏ها: بهزیستی روانشناختی بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلید واژه ها: پیاده روی متناوب مقایسه اثر پیاده روی متناوب در مقایسه با یکنواخت بر کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کلید واژه ها: خیانت زناشویی بررسی نقش تعدیل گر تعهد مذهبی در رابطه بین سبک های دلبستگی ، ویژگی های شخصیتی و طرح واره های ناسازگار با گرایش به خیانت در زنان و مردان متاهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • کم­توان ذهنی اثربخشی نقاشی‌درمانی در کاهش کاستی‌توجه ـ بیش‌فعالی کودکان پسر کم‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • کم‌توان ذهنی اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه بیش‌فعالی کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنترل گلیسمی مقایسه اثر پیاده روی متناوب در مقایسه با یکنواخت بر کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع 2 [(مقالات آماده انتشار)]
 • کنش های اجرایی مقایسه کنش های اجرایی حافظه فعال دیداری- فضایی ، آزمون برج لندن و خطاهای محاسباتی در کودکان مبتلا به اختلال حساب نارسایی تحولی و کودکان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکان مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکان مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 37-45]
 • کودکان بهنجار بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکان بهنجار بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه و فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 22-28]
 • کودکان دارای اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • کودکان دارای اختلال کمبود توجه/ فزون کنشی بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه و فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 22-28]

گ

 • گروه درمانی شناختی – رفتاری اثر بخشی آموزش گروهی شناختی - رفتاری با رویکرد مثبت درمانی بر میزان افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 62-71]
 • گروه درمانی شناختی- رفتاری تاثیر آموزش گروه درمانی شناختی – رفتاری بر رفتارهای تکانشی سندرم قبل از قاعدگی دانشجویان دختر دانشگاه تهران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 56-61]

ل

 • لکنت زبان مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • لکنت زبان مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 37-45]
 • لنگرود پیشگویی کننده های فردی - اجتماعی سلامت عمومی در زنان یائسه شهر لنگرود: یک مطالعه مبتنی بر جمعیت [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 29-36]

م

 • مادران مقایسه احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های عصبی-تحولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مادران بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مادران مقایسه احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های عصبی-تحولی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-57]
 • مادران بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 18-26]
 • مادران کودکان عادی مقایسة ویژگی هایِ زیستی مادران کودکان عقب مانده ذهنی با مادران کودکان عادی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 12-19]
 • مادران کودکان عقب مانده ذهنی مقایسة ویژگی هایِ زیستی مادران کودکان عقب مانده ذهنی با مادران کودکان عادی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 12-19]
 • ماساژ بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • ماساژ بازتابی مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی کف پا و کف دست بر شدت خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-15]
 • مانور ریتگن تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 29-34]
 • ماهیدشت بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393 [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 52-59]
 • مباحث زیست محیطی بررسی نقش آموزش در تغییر آگاهی و نگرش مرتبط با مباحث زیست محیطی در دانش آموزان روستایی پایه اول دبیرستان حومه شهر ماهیدشت کرمانشاه در سال1393 [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 52-59]
 • مبتلایان به تالاسمی مقایسه راهبردهای یادگیری، سخت‌کوشی و نگرانی مبتلایان به تالاسمی و افراد عادی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 22-28]
 • متابولیت مطالعه تأثیر دو نوع فعالیت هوازی تناوبی و تداومی بر میزان کاتابولیسم پروتئین ها و برخی متابولیت ها در دانش آموزان پسر 18-15 ساله [(مقالات آماده انتشار)]
 • متصدیان مواد غذایی ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 42-48]
 • متقاضیان طلاق اثربخشی زوج درمانی شناختی- رفتاری بر بهبود عملکرد خانواده زوجین متقاضی طلاق [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 53-60]
 • محتوی خانواده پیش بینی اختلال افسردگی دانشجویان بر اساس فرآیند و محتوی خانواده و مهارت حل مساله [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 76-87]
 • محیط دور باسن تاثیر سه روش تمرین هوازی،مقاومتی و ترکیبی بر محیط دور کمر و باسن زنان دارای اضافه وزن [(مقالات آماده انتشار)]
 • مداخله آموزش تاثیر مداخله آموزشی بر سلامت باروری زوجین داوطلب ازدواج استان قم در سال 1395 [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 7-17]
 • مددجویان کمیته امداد رابطه سبک های فرزندپروری والدین با خودناتوان سازی و خودکارآمدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) [(مقالات آماده انتشار)]
 • مددجویان کمیته امداد رابطۀ سبک های فرزندپروری والدین با خود ناتوان سازی و خودکارآمدی مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره) [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 48-55]
 • مدل اعتقاد بهداشتی وضعیت فعالیت فیزیکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز [(مقالات آماده انتشار)]
 • مدل اعتقاد بهداشتی وضعیت فعالیت فیزیکی بر اساس مدل اعتقاد بهداشتی در دانشجویان خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 36-43]
 • میراث فرهنگی بررسی اثربخشی آموزش شادکامی فوردایس بر انگیزش شغلی و فشار خون کارکنان ادارۀ کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان- سال 1394 [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 1-9]
 • مراقبت از خود کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]
 • مراقبت دوران بارداری بررسی تاثیر کلاسهای آموزش دوران بارداری بر روند زایمان [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 45-52]
 • مراقبت مدیریت شده بررسی فرایند مراقبت مدیریت شده بارداری بر اساس الگوی دونابدیان در شهرستان گرگان 1395 [(مقالات آماده انتشار)]
 • مراکز DIC الگوی سوء مصرف موادمخدر و رفتارهای پرخطر در مراجعین به مراکزDIC و MMTCشهرستان آمل [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 1-5]
 • مرحله دوم زایمان بررسی تأثیر ماساژ پرینه در مرحله دوم زایمان بر موارد اپی زیاتومی و پارگی پرینه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 7-12]
 • مردان بررسی پیامدهای خیانت زناشویی مردان متاهل شهر اهواز: پژوهش کیفی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مردان جوان فعال تأثیر الگوی حرکتی و شدت فعالیت بدنی بر میزان و نوع پروتئین اوری ورزشی در مردان جوان فعال [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 18-24]
 • میزان قند خون تاثیر آموزش¬ مصون سازی در مقابل استرس بر کاهش احساس فشار روانی بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 41-46]
 • مشاوره قبل از ازدواج بررسی نیازهای آموزشی در کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 36-40]
 • مصاحبه‌انگیزشی اثربخشی مصاحبه انگیزشی به شیوه گروهی بر امید به زندگی و سرسختی روانشناختی مادران دارای فرزند معلول ذهنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصرف خود سرانه عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خوددرمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصرف خود سرانه عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خوددرمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 7-14]
 • مصروع و غیر مصروع مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع [(مقالات آماده انتشار)]
 • مصروع و غیر مصروع مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 88-102]
 • معتادان اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • معتادان اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 53-61]
 • معتاد درون گرا و برون گرا مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 45-51]
 • معلمان دانش آموزان استثنائی مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • معلمان دانش آموزان استثنائی مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 43-57]
 • معلمان مقطع ابتدایی نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]
 • معلمان مقطع ابتدایی نقش ابعاد سلامت معنوی درپیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 9-16]
 • معلولیت/ مهارت های زندگی/ کیفیت روابط اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت ارتباط معلولین جسمی-حرکتی بستری در مراکز بهزیستی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 55-65]
 • مکانیسم‌های دفاعی نقش ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکل نازایی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-36]
 • میگرن بررسی الگوی رفتاری نوع AوB در بیماران مبتلا به سردرد میگرنی در مقایسه با افراد سالم مراجعه کننده به مراکز آموزشی - درمانی دانشگاه علوم پزشکی گلستان در سال 1395 [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 28-33]
 • ممسنی بررسی ارتباط بین حمایت های سازمانی ادراک شده و رفتارهای شهروندی در پرستاران بیمارستان ولیعصر ممسنی [(مقالات آماده انتشار)]
 • منابع انسانی ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل [(مقالات آماده انتشار)]
 • منابع انسانی ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 21-28]
 • منبع کنترل مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع [(مقالات آماده انتشار)]
 • منبع کنترل مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 88-102]
 • مهارت حل مساله پیش بینی اختلال افسردگی دانشجویان بر اساس فرآیند و محتوی خانواده و مهارت حل مساله [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 76-87]
 • مهارت های ادراکی – حرکتی تاثیر آموزش مهارت های ادراکی – حرکتی بر عملکرد شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم دارای اختلال یادگیری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت های ادراکی – حرکتی تاثیر آموزش مهارت های ادراکی ـ حرکتی بر عملکرد شناختی دانش آموزان دختر پایه سوم اختلال یادگیری [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 1-6]
 • مهارتهای ارتباطی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضامندی زناشویی و مهارتهای ارتباطی و حل مساله دانشجویان متاهل شهرستان تربت جام [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت های ارتباطی بررسی مهارت های ارتباطی، هیجانی، بهزیستی و رضایت زوجی در زنان مبتلا به آریتمی قلبی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت­های ارتباطی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 26-32]
 • مهارت‌های ارتباطی اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت های بالینی تاثیر کارآموزی بالینی بر شناخت، نگرش و تسلط دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین در انجام مهارت-های بالینی [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 25-30]
 • مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل مسأله پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس انسجام خانوادگی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل‌ مسأله و مهارت‌های مقابله [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 57-63]
 • مهارت های زندگی اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت ارتباط معلولین جسمی-حرکتی بستری در مراکز بهزیستی [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت‌های مقابله پیش‌بینی سازگاری زناشویی براساس انسجام خانوادگی، مهارت‌های تصمیم‌گیری و حل‌ مسأله و مهارت‌های مقابله [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 57-63]
 • مهارت های مقابله ای تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت‌گرا بر سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش‌آموزان دارای مشکلات سازگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • مهارت های مقابله ای تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت گرا بر سازگاری (اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش آموزان متوسطه دارای مشکلات سازگاری [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 46-53]
 • مواجهه همراه جلوگیری از پاسخ مقایسه اثر بخشی تکنیک مواجهه همراه جلوگیری از پاسخ و غرقه سازی بر وسواس شستشوی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-34]
 • مولتیپل اسکلروزیس تاثیر امید درمانی به شیوه گروهی بر بهبود ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 1-11]
 • مولفه های اقتصادی و سازمانی عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خوددرمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • مولفه های اقتصادی و سازمانی عوامل اقتصادی و سازمانی موثر بر خوددرمانی و مصرف خود سرانه دارو در شهرکرد [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 7-14]
 • مؤلفه های روان شناختی نقش کارکردهای شناختی حافظه فعال، نگرش ریاضی و اضطراب ریاضی برعملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس سطوح یادگیری در طبقه بندی اصلاح شده بلوم [(مقالات آماده انتشار)]

ن

 • ناباروری بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناباروری بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 17-24]
 • ناباروری نقش ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکل نازایی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-36]
 • ناتوانی یادگیری مقایسه کارکردهای برنامه ریزی- سازماندهی، بازداری پاسخ در دانش آموزان دارای ناتوانی یادگیری نارسانویسی، نارساخوانی و ریاضی با همتایان بهنجار [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناتوانی‌های یادگیری مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 31-40]
 • ناتوانی‌های عصبی- تحولی مقایسه احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های عصبی-تحولی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناتوانی‌های عصبی- تحولی مقایسه احساس تنهایی در مادران دانش‌آموزان با ناتوانی‌های عصبی-تحولی [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 50-57]
 • نارسایی هیجانی رابطه سبک دلبستگی و نارسایی هیجانی بر تاب‎آوری دانشجویان [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 61-69]
 • نازایی مردان بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 1-5]
 • نیاز آموزشی بررسی نیازهای آموزشی در کلاس‌های مشاوره قبل از ازدواج [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 36-40]
 • ناسازگاری تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت‌گرا بر سازگاری(اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش‌آموزان دارای مشکلات سازگاری [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناسازگاری تأثیر آموزش مهارت های مقابله ای با رویکرد شناختی-رفتاری مثبت گرا بر سازگاری (اجتماعی، عاطفی و تحصیلی) دانش آموزان متوسطه دارای مشکلات سازگاری [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 46-53]
 • ناشنوا و عادی رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 9-14]
 • ناگویی خلقی مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • ناگویی خلقی مقایسه ناگویی خلقی، کیفیت زندگی شغلی و سبکهای مقابله ای در معلمان دانش آموزان استثنائی و عادی [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 43-57]
 • نشانگان بالینی شخصیت پیش‌بینی سازگاری در ازدواج بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نشانگان بالینی شخصیت پیش ‌بینی سازگاری در ازدواج‌ بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 45-55]
 • نشانه‎ها‎ی رفتاری بررسی نشانه‎های رفتاری و فیزیولوژیکی درد در نوزادان تازه متولد شده شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 41-47]
 • نظارت والدین رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 1-8]
 • نظم بخشی هیجان پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نظم بخشی هیجان پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 66-72]
 • نقاشی­درمانی اثربخشی نقاشی‌درمانی در کاهش کاستی‌توجه ـ بیش‌فعالی کودکان پسر کم‌توان‌ ذهنی آموزش‌پذیر [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 1-8]
 • نگرانی مقایسه راهبردهای یادگیری، سخت‌کوشی و نگرانی مبتلایان به تالاسمی و افراد عادی [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 22-28]
 • نگرش مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 21-28]
 • نگرش آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 1-8]
 • نگرش بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگرش ارزیابی تأثیر آموزش با پیگیری دو ساله بر آگاهی، نگرش و عملکرد متصدیان آموزش دیده مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 42-48]
 • نگرش بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 1-7]
 • نگرش ریاضی و اضطراب ریاضی نقش کارکردهای شناختی حافظه فعال، نگرش ریاضی و اضطراب ریاضی برعملکرد ریاضی دانش آموزان بر اساس سطوح یادگیری در طبقه بندی اصلاح شده بلوم [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگرش نسبت به پدر رابطه نگرش نسبت به پدر با شادکامی، عزت نفس و پرخاشگری در دختران دبیرستانی شهرستان لامرد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نگرش نسبت به پدر رابطه نگرش نسبت به پدر با شادکامی، عزت نفس و پرخاشگری در دختران دبیرستانی شهرستان لامرد [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 30-42]
 • نگرش های ناکارآمد اثر بخشی آموزش گروهی شناختی - رفتاری با رویکرد مثبت درمانی بر میزان افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه مازندران [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 62-71]
 • نوجوانی بررسی ویژگی های روان سنجی مقیاس تاب آوری کودک و نوجوان-28 در جمعیت ایرانی: روایی و پایایی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 15-21]
 • نوجوانان مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوجوانان مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 88-102]
 • نوجوانان دختر پیش‌بینی سبک‌ تصمیم‌گیری براساس خود تمایزیافتگی و تنظیم هیجان در نوجوانان دختر [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 10-18]
 • نوزادان بررسی نشانه‎های رفتاری و فیزیولوژیکی درد در نوزادان تازه متولد شده شهر بندرعباس [دوره 4، شماره 1، 1394، صفحه 41-47]
 • نوزادان بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [(مقالات آماده انتشار)]
 • نوزادان بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 18-26]
 • نوع تغذیه بررسی ارتباط میزان و نوع تغذیه و ورزش با میزان چاقی دختران جوان شهر کرمانشاه [دوره 3، شماره 1، 1394، صفحه 49-56]

و

 • واژگان کلیدی: آموزش تنظیم شناختی هیجان اثربخشی آموزش تنظیم شناختی هیجان بر پیشگیری از عود و کیفیت زندگی افراد معتاد [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدی:بهزیستی روانشناختی بررسی رابطه بهزیستی روانشناختی و تاب‏آوری در مادران کودکان اختلال کمبود توجه و فزون کنشی و مقایسه آن‏ با مادران کودکان بهنجار [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 22-28]
 • واژگان کلیدی: حمایت اجتماعی ادراک‌شده عنوان : حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خوش بینی در پیش‌بینی تاب آوری بیماران قلبی و افراد سالم شهر زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدی: سازگاری اجتماعی نقش تعارض والد- فرزند و سبک های اسنادی در پیش بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدی:سکوت سازمانی رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدی: مهارتهای زندگی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر افزایش رضامندی زناشویی و مهارتهای ارتباطی و حل مساله دانشجویان متاهل شهرستان تربت جام [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدی: مؤلفه‌های عشق بررسی رابطه بین مؤلفه های عشق و سبکهای دلبستگی با رضایت زناشویی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدی: نظریه انتخاب اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژگان کلیدی: نقاشی‌درمانی اثربخشی نقاشی درمانی در کاهش کاستی توجه بیش‌فعالی کودکان پسر کم توان ذهنی آموزش پذیر [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه‌های کلیدی: طرح‌واره درمانی اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش فشار روانی ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین [(مقالات آماده انتشار)]
 • واژه‌های کلیدی: عملکرد جنسی بررسی رابطه پندار تن و رضایت زناشویی با عملکرد زناشویی در دانشجویان زن متأهل دانشگاه علوم وتحقیقات خوزستان [(مقالات آماده انتشار)]
 • واکسیناسیون ارزیابی آگاهی ، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • واکسیناسیون ارزیابی آگاهی، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 45-50]
 • واکسن آنفلوانزا ارزیابی آگاهی، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 45-50]
 • واکسن انفلوانزا ارزیابی آگاهی ، عملکرد و دلایل پذیرش یا عدم پذیرش واکسن انفلوانزا در مادران باردار شهر ساری [(مقالات آماده انتشار)]
 • والدین مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [(مقالات آماده انتشار)]
 • والدین رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی [دوره 2، شماره 3، 93 - 1392، صفحه 9-14]
 • والدین مقایسه کارکرد خانواده و سلامت روان والدین کودکان دارای لکنت زبان و والدین کودکان عادی [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 37-45]
 • والدین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی [(مقالات آماده انتشار)]
 • والدین اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی به والدین با الگوی یادگیری جانشینی برکاهش پرخاشگری دانش آموزان پسر دبیرستانی [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 26-32]
 • ورزش بررسی چگونگی انجام ورزش و علل تأثیر گذار بر آن از دیدگاه زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهرستان آستارا 1391 [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 34-40]
 • وزن بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [(مقالات آماده انتشار)]
 • وزن بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد [دوره 5، شماره 1، 1395، صفحه 18-26]
 • ویژگی های زیستی مقایسة ویژگی هایِ زیستی مادران کودکان عقب مانده ذهنی با مادران کودکان عادی [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 12-19]
 • ویژگی های شخصیت مقایسه ویژگیهای شخصیت و شادکامی در بین زنان بارور و نابارور [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 27-33]
 • ویژگی های شخصیتی بررسی نقش تعدیل گر تعهد مذهبی در رابطه بین سبک های دلبستگی ، ویژگی های شخصیتی و طرح واره های ناسازگار با گرایش به خیانت در زنان و مردان متاهل [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویژگی‌های شخصیتی نقش ویژگی‌های شخصیتی و مکانیسم‌های دفاعی در پیش‌بینی سازگاری زناشویی زوجین دارای مشکل نازایی [دوره 3، شماره 4، 1394، صفحه 30-36]
 • ویژگی‌های شخصیتی نقش ویژگی شخصیتی، سیستم های مغزی/ رفتاری و سبک های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین [(مقالات آماده انتشار)]
 • ویژگی‌های شخصیتی نقش ویژگی شخصیتی، سیستم‌های مغزی/ رفتاری و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین [دوره 4، شماره 2، 1394، صفحه 32-42]
 • وسواس فکری – عملی مقایسه اثر بخشی تکنیک مواجهه همراه جلوگیری از پاسخ و غرقه سازی بر وسواس شستشوی بیماران مبتلا به اختلال وسواسی جبری [دوره 1، شماره 1، 1391، صفحه 31-34]
 • وضعیت شناختی بررسی مقایسه ای وضعیت شناختی ، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی شهر تهران [(مقالات آماده انتشار)]
 • وضعیت شناختی مقایسة وضعیت شناختی ، سلامت روان و کیفیت زندگی سالمندان مقیم سرای سالمندان و ساکن منازل شخصی شهر تهران [دوره 3، شماره 3، 1394، صفحه 56-64]

ه

 • هیجانی و جنسی اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1391، صفحه 52-58]
 • هراس اجتماعی بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هراس اجتماعی بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی [دوره 4، شماره 4، 1394، صفحه 44-52]
 • همبستگی خانواده اثربخشی آموزش همسران مبتنی بررویکردشناختی ـ رفتاری ـ اسلامی بر رضایت زناشویی، انطباق پذیری و همبستگی خانواده [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 34-40]
 • همسران مردان نابارور بررسی وضعیت دلزدگی زناشویی، قدرت پذیرش، شادکامی و تنظیم هیجانی در همسران مردان نابارور و همسران مردان بارور [(مقالات آماده انتشار)]
 • همنشینی باهمسالان بزهکار نقش نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد تحت سرپرستی مادر [(مقالات آماده انتشار)]
 • همنشینی باهمسالان بزهکار رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد [دوره 2، شماره 4، 93 - 1392، صفحه 1-8]
 • همنوایی جهت‌گیری دینی پدر و ادراک فرزندان از الگوهای ارتباطی خانواده [دوره 2، شماره 1، 93 - 1392، صفحه 24-35]
 • همودیالیز کاربرد نظریه مراقبت از خود اورم در آموزش برنامه تغذیه ای بر کیفیت زندگی بیماران همودیالیزی در بیمارستان های آموزشی ارومیه [دوره 1، شماره 2، 1391، صفحه 47-54]
 • همودیالیز مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی کف پا و کف دست بر شدت خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 9-15]
 • هوش عاطفی رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [(مقالات آماده انتشار)]
 • هوش عاطفی رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان [دوره 5، شماره 2، 1395، صفحه 9-15]
 • هوش معنوی رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [(مقالات آماده انتشار)]
 • هوش معنوی رابطه هوش معنوی و کیفیت ابعاد رابطه زناشویی (صمیمیت و شور جنسی) در بین زنان متاهل شهر کرج [دوره 4، شماره 3، 1394، صفحه 15-20]
 • هوش معنوی پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانشجویان بر اساس سبک‌های هویت و هوش معنوی [(مقالات آماده انتشار)]
 • هوش هیجانی بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، سر سختی روانشناختی با درد مزمن پرستاران [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 30-35]

ی

 • یائسگی بررسی فراوانی پر فشاری خون ورابطه آن با برخی از عوامل مرتبط در زنان یائسه شهرساری در سال 1392 [دوره 2، شماره 2، 93 - 1392، صفحه 28-33]
 • یائسگی رابطه بین کیفیت زندگی با سلامت روان در زنان یائسه شهر ایلام سال 93 [دوره 3، شماره 2، 1394، صفحه 44-50]
 • یائسگی اثر بخشی خاطره پردازی گروهی بر خودبیمار انگاری واضطراب زنان یائسه [(مقالات آماده انتشار)]