دوره و شماره: دوره 5، شماره 1 - شماره پیاپی 17، تابستان 1395، صفحه 1-75 
2. تاثیر مداخله آموزشی بر سلامت باروری زوجین داوطلب ازدواج استان قم در سال 1395

صفحه 7-17

مهدی میرحیدری؛ لیلا قزوینیان؛ مرضیه رضایی عارف؛ زهره کریمی راهجردی؛ مصطفی قزوینیان؛ عابدین ثقفی‌پور


5. بررسی همزمان نقش حساسیت اضطرابی و تنظیم هیجانی در پیش‌بینی اختلال اضطراب اجتماعی

صفحه 37-44

کریم گل محمدی؛ حنانه صادقی؛ حسن شمس الدینی؛ شیما ظهرابی؛ فاطمه سادات هاشمی نژاد


8. پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی

صفحه 66-72

مرجان حبیب الهی؛ جمال عاشوری؛ مجتبی عباسی اصل؛ علیرضا کریم پور؛ وظیفه خورانی