دوره و شماره: دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-86 
1. بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال

صفحه 1-7

مریم احمدآبادی آرانی؛ محمد صباحی؛ طیبه سادات جدی آرانی؛ حمیدرضا گیلاسی؛ غلامرضا جاهد خانیکی


4. مقایسه راهبردهای یادگیری، سخت‌کوشی و نگرانی مبتلایان به تالاسمی و افراد عادی

صفحه 22-28

محمدمهدی بابائی منقاری؛ مهدی معینی کیا؛ علی خالق خواه؛ عادل زاهد بابلان


6. رابطه ادراک از سبک فرزندپروری و خودکارآمدی با احساس تنهایی دانش آموزان مقطع راهنمایی

صفحه 37-44

حسین قمری کیوی؛ شهریار درگاهی؛ رضا قاسمی جوبنه؛ عبداله درگاهی؛ عظیم قاسمزاده