دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-69 
2. مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری

صفحه 8-13

مژگان فیروزبخت؛ مریم نیک پور؛ شبنم امیدوار؛ آزاده کیاپور


4. بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388

صفحه 21-25

نادر آقاخانی؛ حمید شریف نیا؛ سامیه غنا؛ امیر امامی زیدی؛ ابوالقاسم سیادت پناه؛ نرگس رهبر؛ اسماعیل حسین زاده؛ محمد علی سلیمانی؛ ایمان مقدسی فرد


6. بررسی فراوانی نشانه‌های خفیف عصبی در مردان زندانی : یک مطالعه مقطعی

صفحه 33-39

عباس مسعودزاده؛ کامران اسماعیلی درجانی؛ فرزانه تبسمی؛ ابوالفضل فیروزیان


8. ارزیابی سبک زندگی در سالمندان

صفحه 45-50

قهرمان محمودی؛ کیومرث نیاز آذری؛ طاهره صنعتی