نمایه نویسندگان

آ

 • آقاخانی، نادر بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388 [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 21-25]
 • آقامحمدی، آذر بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-5]

ا

 • اسماعیلی درجانی، کامران بررسی فراوانی نشانه‌های خفیف عصبی در مردان زندانی : یک مطالعه مقطعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-39]
 • اشراقی، نوشین بررسی سقط عمد و عوامل موثر بر آن در مقایسه با سقط های غیر عمد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 14-20]
 • امامی زیدی، امیر بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388 [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 21-25]
 • امیدوار، شبنم بررسی آگاهی زنان در مورد عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات و برخی عوامل مرتبط [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-7]
 • امیدوار، شبنم مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 8-13]
 • امیری مجد، مجتبی اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 52-58]

ب

 • بخردی، رضا بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 15-20]
 • بلقان آبادی، مصطفی اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 6-14]

پ

 • پاشا، هاجر تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 29-34]
 • پاکدامن، مجید تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 35-44]

ت

 • تبسمی، فرزانه بررسی فراوانی نشانه‌های خفیف عصبی در مردان زندانی : یک مطالعه مقطعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-39]

ج

 • جاویدی، نصیرالدین اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 6-14]
 • جمالی، بیتا تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 29-34]

ح

 • حسنی، صغری بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 15-20]
 • حسینی، طیبه اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 52-58]
 • حسینی، غلامحسین تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 35-44]
 • حسین زاده، اسماعیل بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388 [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 21-25]

خ

 • خالقی نژاد، خوشه بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 15-20]

د

 • دهقانی نیشابوری، محسن اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 6-14]

ر

 • رحمانی، محمد باقر تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 35-44]
 • رهبر، نرگس بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388 [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 21-25]

ز

 • زارع، ام البنین تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 29-34]
 • زعفری، ماندانا بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 1-5]

س

 • سیادت پناه، ابوالقاسم بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388 [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 21-25]
 • سلیمانی، محمد علی بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388 [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 21-25]
 • سلملیان، هاجر بررسی آگاهی زنان در مورد عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات و برخی عوامل مرتبط [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-7]

ش

 • شاه حسینی، زهره عوامل موثر بر انگیزه دانشجویان پرستاری از انتخاب رشته تحصیلی خود (یک مطالعه مقطعی) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 26-32]
 • شریف نیا، حمید بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388 [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 21-25]
 • شفیعی امیری، مجید مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 45-51]

ص

 • صنعتی، طاهره ارزیابی سبک زندگی در سالمندان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 45-50]

ط

 • طل، آذر بررسی سقط عمد و عوامل موثر بر آن در مقایسه با سقط های غیر عمد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 14-20]
 • طهماسبی، حمیرا بررسی عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 40-44]

ع

 • عابدیان، کبری عوامل موثر بر انگیزه دانشجویان پرستاری از انتخاب رشته تحصیلی خود (یک مطالعه مقطعی) [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 26-32]
 • عباسی، علیه بررسی عملکرد جنسی و ارتباط آن با افسردگی در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرستان ساری [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 40-44]

غ

 • غلامی تبار طبری، مریم مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 21-28]
 • غنا، سامیه بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388 [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 21-25]

ف

 • فرخی، نازنین مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 45-51]
 • فیروزیان، ابوالفضل بررسی فراوانی نشانه‌های خفیف عصبی در مردان زندانی : یک مطالعه مقطعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-39]
 • فیروزبخت، مژگان مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 8-13]

ق

 • قربانپور، کبری تأثیر آموزش حرکات و بازی های ریتمیک ایروبیک بر کارکرد حافظة کوتاه مدت و حافظة شنیداری دانش‌آموزان مبتلا به اختلالات یادگیری [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 35-44]
 • قمری، محمد اثربخشی مشاورة گروهی به شیوة راه حل مدار (SFT) در افزایش صمیمیت زناشویی زنان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 52-58]

ک

 • کیاپور، آزاده مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 8-13]
 • کیاپور، آزاده تاثیر مانور ریتگن و عدم لمس پرینه بر آسیب های پرینه در زمان زایمان [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 29-34]

م

 • مجلسی، فرشته بررسی سقط عمد و عوامل موثر بر آن در مقایسه با سقط های غیر عمد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 14-20]
 • محمودی، قهرمان ارزیابی سبک زندگی در سالمندان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 45-50]
 • مسعودزاده، عباس بررسی فراوانی نشانه‌های خفیف عصبی در مردان زندانی : یک مطالعه مقطعی [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 33-39]
 • مسلمی، لیلا بررسی اثر عصاره رازیانه بر دیسمنورة اولیه [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 15-20]
 • مسلمی، لیلا مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 21-28]
 • مشاقی طبری، حسین بررسی آگاهی زنان در مورد عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات و برخی عوامل مرتبط [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-7]
 • مقدسی فرد، ایمان بررسی میزان رعایت اصول پیشگیری از عفونت بیمارستانی در پرستاران بیمارستان های آموزشی شهر ارومیه 1388 [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 21-25]
 • ملک زاده، رحیم مقایسة آگاهی، نگرش و عملکرد دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شهر بابل در مورد بیماری ایدز [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 21-28]
 • موسوی، سید محمد مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک [دوره 1، شماره 4، 1392، صفحه 45-51]

ن

 • نیاز آذری، کیومرث ارزیابی سبک زندگی در سالمندان [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 45-50]
 • نیکپور، مریم بررسی آگاهی زنان در مورد عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات و برخی عوامل مرتبط [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 1-7]
 • نیک پور، بهمن بررسی سقط عمد و عوامل موثر بر آن در مقایسه با سقط های غیر عمد در زنان مراجعه کننده به بیمارستان های جنوب شهر تهران [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 14-20]
 • نیک پور، مریم مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری [دوره 1، شماره 3، 1391، صفحه 8-13]