تعداد مقالات: 238

3. بررسی آگاهی زنان در مورد عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات و برخی عوامل مرتبط

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-7

هاجر سلملیان؛ شبنم امیدوار؛ حسین مشاقی طبری؛ مریم نیکپور


4. بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-5

آذر آقامحمدی؛ ماندانا زعفری


5. ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-10

سید حمید شریفی نیا؛ عباس عبادی؛ میترا حکمت افشار


7. آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-8

عبدالله درگاهی؛ فاطمه اسدی؛ امیرحسین هاشمیان؛ کیومرث شرفی؛ طاهره امیریان؛ میترا محمدی


8. رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-8

شهریار درگاهی؛ نادر اعیادی؛ محمد شاکرمی؛ عظیم قاسم زاده


9. رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-8

فرهاد اصغری؛ مریم مالکی؛ سجاد سعادت


10. بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-7

مریم احمدآبادی آرانی؛ محمد صباحی؛ طیبه سادات جدی آرانی؛ حمیدرضا گیلاسی؛ غلامرضا جاهد خانیکی


11. تأثیر آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان بر خستگی و سبک‌های مقابله ای مادران دارای کودکان بیش‌فعالی - نقص توجَه

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-10

اسماعیل موسوی؛ امید نجیمی گشتاسب؛ طاهر علیزاده چهار برج


13. بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-12

یحیی حسین زاده فیروزآباد؛ محمدصالح محمدآبادی؛ عبدالعزیز افلاک سیر


14. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراتشخیصی علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30 در نمونه ایرانی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 1-6

سعیده ایزدی دهنوی؛ حمید یعقوبی؛ حیدری نسب لیلا؛ سمیه منتشلو


18. روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 12-20

مسلم عباسی؛ شهریار درگاهی؛ کامبیز کریمی؛ علی درگاهی


19. تاثیر امید درمانی به شیوه گروهی بر بهبود ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-11

جاسم بهرامیان؛ کیانوش زهراکار؛ محسن رسولی


21. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 6-14

نصیرالدین جاویدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ محسن دهقانی نیشابوری


23. بررسی نتایج بارداری های حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 7-11

ماندانا زعفری؛ آذر آقا محمدی؛ شهربانو جعفری؛ نگار یعقوبی؛ ایلی علی اصغریان


24. ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 7-14

سید علیرضا توکلی خورمیزی؛ مرضیه السادات آذرنیوه