کلیدواژه‌ها = طرح تحول سلامت. بیمارستان
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 16-25

قهرمان محمودی؛ محمد خادملو؛ جواد عباسی رستمی؛ بهمن نیکپور