کلیدواژه‌ها = سرسختی روانشناختی
تعداد مقالات: 3
1. پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1395

مرجان حبیب الهی؛ جمال عاشوری؛ مجتبی عباسی اصل؛ علیرضا کریم پور


2. اثربخشی مصاحبه انگیزشی به شیوه گروهی بر امید به زندگی و سرسختی روانشناختی مادران دارای فرزند معلول ذهنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 شهریور 1396

زهرا عسکری؛ محمد طحان؛ احمد عباسی؛ حسین اسماعیلی ثانی


3. پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 66-72

مرجان حبیب الهی؛ جمال عاشوری؛ مجتبی عباسی اصل؛ علیرضا کریم پور؛ وظیفه خورانی