کلیدواژه‌ها = سبک های دلبستگی
تعداد مقالات: 4
1. پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1395

مرجان حبیب الهی؛ جمال عاشوری؛ مجتبی عباسی اصل؛ علیرضا کریم پور


2. بررسی میزان رغبت به ازدواج و ارتباط آن با سبک های دلبستگی و انسجام خانواده در دانشجویان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 مهر 1396

سجاد سعادت؛ عذرا اعتمادی


4. پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 66-72

مرجان حبیب الهی؛ جمال عاشوری؛ مجتبی عباسی اصل؛ علیرضا کریم پور؛ وظیفه خورانی