کلیدواژه‌ها = معلولیت/ مهارت های زندگی/ کیفیت روابط
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت ارتباط معلولین جسمی-حرکتی بستری در مراکز بهزیستی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 55-65

سیما عاملی مقدم؛ مصطفی زراعتی؛ مریم دیده بان؛ کاظم خزان