کلیدواژه‌ها = تمایل جنسی
تعداد مقالات: 1
1. نقش ویژگی شخصیتی، سیستم‌های مغزی/ رفتاری و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 32-42

زینب خانجانی؛ ساناز به بوئی؛ نغمه نوعدوست؛ نورالدین مجدی