کلیدواژه‌ها = خود دلسوزی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 31-40

مسلم عباسی؛ محمد جواد بگیان؛ نادر اعیادی؛ شهریار درگاهی