کلیدواژه‌ها = سبک های اسنادی
تعداد مقالات: 3
1. نقش تعارض والد- فرزند و سبک های اسنادی در پیش بینی سازگاری اجتماعی دختران نوجوان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آبان 1395

مجتبی دهقان؛ علی رسولی


2. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 دی 1395

جسین فرخی؛ وحید مصطفی پور


3. بررسی رابطه بین سبکهای اسنادی با هراس اجتماعی و سازگاری اجتماعی

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 44-52

حسین فرخی؛ وحید مصطفی پور