کلیدواژه‌ها = مهارت های زندگی
تعداد مقالات: 1
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت ارتباط معلولین جسمی-حرکتی بستری در مراکز بهزیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1395

مصطفی زراعتی؛ سیما عاملی مقدم؛ کاظم خزان؛ مریم دیده بان