کلیدواژه‌ها = ویژگی‌های شخصیتی
تعداد مقالات: 3
1. نقش ویژگی شخصیتی، سیستم های مغزی/ رفتاری و سبک های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 مهر 1395

ساناز به بوئی


2. نقش ویژگی شخصیتی، سیستم‌های مغزی/ رفتاری و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 32-42

زینب خانجانی؛ ساناز به بوئی؛ نغمه نوعدوست؛ نورالدین مجدی