کلیدواژه‌ها = سازگاری
تعداد مقالات: 3
1. پیش‌بینی سازگاری در ازدواج بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 مرداد 1394

رباب یحیوی؛ زینب خانجانی؛ مرضیه علیوندی وفا


2. پیش ‌بینی سازگاری در ازدواج‌ بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 45-55

رباب یحیوی؛ زینب خانجانی؛ مرضیه علیوندی وفا


3. سازگاری، تفرد و رضایت زناشویی همسران درخانواده های ناسازگار و بهنجار

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 20-27

حسین قمری؛ مسلم عباسی؛ حمیدرضا دهقان