کلیدواژه‌ها = فعالیت بدنی
تعداد مقالات: 3
1. ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1395

سید علیرضا توکلی؛ مرضیه السادات آذرنیوه


2. ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 7-14

سید علیرضا توکلی خورمیزی؛ مرضیه السادات آذرنیوه