نویسنده = نوشیروان خضری مقدم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نقش عملکردهای شناختی و سبک شناختی (FD/FI) در فرآیند عملکرد ریاضی دانش آموزان پسر پایه هشتم متوسطه شهر مشهد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 خرداد 1396

هادی تقی زاده؛ نوشیروان خضری مقدم