نویسنده = کامران امیریان
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی روان‌درمانی گروهی مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 خرداد 1396

جهانشا محمدزاده؛ کامران امیریان