نویسنده = حمیده مشعلچی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر پیش دارو بر اضطراب و علائم حیاتی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر در بیمارستان گنجویان دزفول

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 35-43

لیلا فخار زاده؛ فردوس پلارک؛ شیلان عزیزی؛ حمیده مشعلچی؛ مرضیه شایسته فرد