نویسنده = جواد عباسی رستمی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 اسفند 1395

جواد عباسی رستمی؛ قهرمان محمودی؛ بهمن نیکپور؛ محمد خادملو


2. ارزیابی عملکرد بیمارستان های مشمول و غیر مشمول طرح تحول سلامت با الگوی بالدریج در استان مازندران

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 16-25

قهرمان محمودی؛ محمد خادملو؛ جواد عباسی رستمی؛ بهمن نیکپور