نویسنده = مرجان حبیب الهی
تعداد مقالات: 2
1. پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 اسفند 1395

مرجان حبیب الهی؛ جمال عاشوری؛ مجتبی عباسی اصل؛ علیرضا کریم پور


2. پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 66-72

مرجان حبیب الهی؛ جمال عاشوری؛ مجتبی عباسی اصل؛ علیرضا کریم پور؛ وظیفه خورانی