نویسنده = محمد غضنفری
تعداد مقالات: 3
1. رابطه خودکارآمدی حافظه و امید به زندگی با کیفیت زندگی سالمندان استان اصفهان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 06 دی 1395

محمد غضنفری؛ الهام زمانی


2. مقایسه راهبرد های تکاملی زندگی در افراد مبتلا به اختلال مصرف مواد افیونی و افراد عادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1396

محمد غضنفری؛ فهیمه فتحعلی لواسانی؛ محمد کاظم عاطف وحید؛ علی اصغر اصغرنژاد فرید