نویسنده = مرضیه رضایی عارف
تعداد مقالات: 2
1. تاثیر مداخله آموزشی بر سلامت باروری زوجین داوطلب ازدواج استان قم در سال 1395

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 بهمن 1395

عابدین ثقفی پور؛ مهدی میرحیدری؛ لیلا قزوینیان؛ زهره کریمی؛ مرضیه رضایی عارف؛ مصطفی قزوینیان


2. تاثیر مداخله آموزشی بر سلامت باروری زوجین داوطلب ازدواج استان قم در سال 1395

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 7-17

مهدی میرحیدری؛ لیلا قزوینیان؛ مرضیه رضایی عارف؛ زهره کریمی راهجردی؛ مصطفی قزوینیان؛ عابدین ثقفی‌پور