نویسنده = یحیی حسین زاده فیروزآباد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-12

یحیی حسین زاده فیروزآباد؛ محمدصالح محمدآبادی؛ عبدالعزیز افلاک سیر