نویسنده = سید علیرضا توکلی
تعداد مقالات: 2
1. ارتباط بین فعالیت بدنی با اندازه های مختلف چاقی در دانشجویان دختر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1395

سید علیرضا توکلی؛ مرضیه السادات آذرنیوه


2. مقایسه اثر پیاده روی متناوب در مقایسه با یکنواخت بر کنترل گلیسمی بیماران دیابتی نوع 2

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 بهمن 1396

سید علیرضا توکلی؛ مرضیه السادات آذرنیوه