نویسنده = حسنعلی آقاجانی
تعداد مقالات: 2
1. ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 آذر 1395

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی


2. ترسیم روابط داخلی تنیدگی در محیط‌کار و برخی از متغیرهای روان‌شناختی در دانشگاه علوم پزشکی بابل

دوره 4، شماره 4، بهار 1395، صفحه 21-28

حسین صمدی میارکلائی؛ حسنعلی آقاجانی؛ حمزه صمدی میارکلائی