نویسنده = مرتضی عباسی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1395

آزاده عباسی؛ امیر عبدالحسینی؛ مرتضی عباسی؛ افسر حاجی


2. مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 88-102

امیر عبدالحسینی؛ آزاده عباسی؛ مرتضی عباسی؛ افسر حاجی