نویسنده = سمیه منتشلو
تعداد مقالات: 4
1. بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 مهر 1395

سمیه منتشلو؛ محمدرضا شعیری؛ لیلا حیدری نسب؛ سعیده ایزدی دهنوی


2. بررسی مقدماتی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 20 آذر 1395

سعیده ایزدی دهنوی؛ حمید یعقوبی؛ لیلا حیدری نسب؛ سمیه منتشلو


3. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراتشخیصی علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30 در نمونه ایرانی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 1-6

سعیده ایزدی دهنوی؛ حمید یعقوبی؛ حیدری نسب لیلا؛ سمیه منتشلو


4. بررسی مقایسه‌ای نشانه‌های خلقی، اضطرابی و تصویر بدنی در افراد مبتلا به اختلال ملال جنسیتی و افراد غیر مبتلا

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 42-50

سمیه منتشلو؛ محمدرضا شعیری؛ لیلا حیدری نسب؛ سعیده ایزدی دهنوی