نویسنده = جمال عاشوری
تعداد مقالات: 3
1. تاثیر فراشناخت درمانی گروهی بر کاهش علائم اضطراب فراگیر و افزایش کیفیت زندگی پرستاران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1395

جمال عاشوری


2. پیش بینی نظم بخشی هیجان بر اساس سرسختی روانشناختی و سبک های دلبستگی

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 66-72

مرجان حبیب الهی؛ جمال عاشوری؛ مجتبی عباسی اصل؛ علیرضا کریم پور؛ وظیفه خورانی