نویسنده = کاظم خزان
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت ارتباط معلولین جسمی-حرکتی بستری در مراکز بهزیستی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1395

مصطفی زراعتی؛ سیما عاملی مقدم؛ کاظم خزان؛ مریم دیده بان


2. اثربخشی آموزش مهارت‌های زندگی بر کیفیت ارتباط معلولین جسمی-حرکتی بستری در مراکز بهزیستی

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 55-65

سیما عاملی مقدم؛ مصطفی زراعتی؛ مریم دیده بان؛ کاظم خزان