نویسنده = ذبیح پیرانی
تعداد مقالات: 2
1. نقش تنظیم منفی هیجان و اشتیاق عاطفی- شناختی یادگیری در پیش ‏بینی رفتارهای پرخطر دانش‏آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 آذر 1394

حسن صادقی؛ مسلم عباسی؛ مریم شهری؛ ذبیح پیرانی