نویسنده = آزاده عباسی
تعداد مقالات: 4
1. مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 مرداد 1395

آزاده عباسی؛ امیر عبدالحسینی؛ مرتضی عباسی؛ افسر حاجی


2. بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 بهمن 1395

افسر حاجی؛ هیمن محمودفخه؛ آزاده عباسی؛ کیومرث کریمی


3. بررسی ارتباط پروفایل روان‌شناختی مادران باردار با وزن، قد و دور سر نوزادان هنگام تولد

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 18-26

افسر حاجی؛ هیمن محمودفخه؛ کیومرث کریمی؛ آزاده عباسی


4. مقایسه شادکامی و منبع کنترل در نوجوانان مصروع و غیر مصروع

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 88-102

امیر عبدالحسینی؛ آزاده عباسی؛ مرتضی عباسی؛ افسر حاجی