نویسنده = مطهری، زهرا سادات
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه دلزدگی زناشویی با دینداری و تاب‌آوری در زنان نابارور و بارور

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 17-24

سمانه بهزادپور؛ مریم وکیلی؛ زهرا سادات مطهری؛ فرامرز سهرابی