نویسنده = زینب خانجانی
تعداد مقالات: 2
1. نقش ویژگی شخصیتی، سیستم‌های مغزی/ رفتاری و سبک‌های دلبستگی در پیش بینی تمایل جنسی متاهلین

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 32-42

زینب خانجانی؛ ساناز به بوئی؛ نغمه نوعدوست؛ نورالدین مجدی


2. پیش ‌بینی سازگاری در ازدواج‌ بر اساس الگوهای بالینی شخصیت و نشانگان بالینی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 45-55

رباب یحیوی؛ زینب خانجانی؛ مرضیه علیوندی وفا