نویسنده = فریبا دهقانی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 تیر 1394

عطیه بابایی؛ محمد عباسی نیا؛ فریبا دهقانی


2. مقایسه تاثیر دو روش آوای قرآن و رایحه درمانی بر اضطراب بیماران قبل از آنژیوگرافی

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 14-21

عطیه بابایی؛ محمد عباسی نیا؛ فریبا دهقانی