نویسنده = نادر اعیادی
تعداد مقالات: 3
1. نقش نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد تحت سرپرستی مادر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 دی 1393

شهریار درگاهی؛ نادر اعیادی؛ محمد شاکرمی؛ حامد محبی؛ عظیم قاسمزاده


2. مقایسه خود دلسوزی، اجتناب شناختی و خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان با و بدون ناتوانی‌های یادگیری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1394، صفحه 31-40

مسلم عباسی؛ محمد جواد بگیان؛ نادر اعیادی؛ شهریار درگاهی


3. رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-8

شهریار درگاهی؛ نادر اعیادی؛ محمد شاکرمی؛ عظیم قاسم زاده