نویسنده = کیانوش زهراکار
تعداد مقالات: 2
1. نقش ابعاد سلامت معنوی درپیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 9-16

محمود بهرامی؛ رضا بابایی؛ آرزو فروهر؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار


2. تاثیر امید درمانی به شیوه گروهی بر بهبود ابعاد کیفیت زندگی بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 1-11

جاسم بهرامیان؛ کیانوش زهراکار؛ محسن رسولی