نویسنده = آرزو فروهر
تعداد مقالات: 2
1. نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1393

محمود بهرامی؛ رضا بابایی؛ آرزو فروهر؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار


2. نقش ابعاد سلامت معنوی درپیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 9-16

محمود بهرامی؛ رضا بابایی؛ آرزو فروهر؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار