نویسنده = بهرامی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. نقش ابعاد سلامت معنوی درپیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهرکرج

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 9-16

محمود بهرامی؛ رضا بابایی؛ آرزو فروهر؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار