نویسنده = علی محمد نظری
تعداد مقالات: 2
1. رابطه‌ سلامت خانواده‌ اصلی و سبک حل تعارض سازنده و غیر سازنده با صمیمیت زناشویی: بررسی نقش واسطه‌ای عدالت زناشویی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1393

سید محمد حسینی؛ محسن رسولی؛ علی محمد نظری؛ ایمان خاکپور


2. نقش ابعاد سلامت معنوی در پیش بینی الگوهای ارتباطی زناشویی معلمان زن مقطع ابتدایی شهر کرج

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1393

محمود بهرامی؛ رضا بابایی؛ آرزو فروهر؛ علی محمد نظری؛ کیانوش زهراکار