نویسنده = نازنین فرخی
تعداد مقالات: 2
2. مقایسه راهکارهای مقابله با درد در بیماران معتاد درون گرا و برون گرای در حال ترک

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 45-51

مجید شفیعی امیری؛ سید محمد موسوی؛ نازنین فرخی