نویسنده = اکرم ثناگو
تعداد مقالات: 6
1. اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش فشار روانی ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1395

اکرم ثناگو؛ زهرا شخمگر


2. رابطه بین سکوت و تعهد سازمانی با فرسودگی شغلی کارکنان علوم پزشکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1396

اکرم ثناگو


3. رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1396

اکرم ثناگو


4. عنوان : حمایت اجتماعی ادراک‌شده و خوش بینی در پیش‌بینی تاب آوری بیماران قلبی و افراد سالم شهر زاهدان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1396

اکرم ثناگو


6. رابطه بین خوش بینی و هوش عاطفی با فرسودگی شغلی کارکنان آموزش و پرورش زاهدان

دوره 5، شماره 2، پاییز 1395، صفحه 9-15

سحر محسنی؛ لیلا میرشکاری؛ فاطمه کهکی؛ اکرم ثناگو؛ مهشید آهویی