نویسنده = فیروزیان، ابوالفضل
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فراوانی نشانه‌های خفیف عصبی در مردان زندانی : یک مطالعه مقطعی

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 33-39

عباس مسعودزاده؛ کامران اسماعیلی درجانی؛ فرزانه تبسمی؛ ابوالفضل فیروزیان