تماس با ما

ایران، ساری، کیلومتر7 جاده دریا،  مجتمع دانشگاهی‌ دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری،دانشکده علوم پزشکی، طبقه سوم، حوزه پژوهش، دفتر مجله نسیم تندرستی

تلفن و دورنگار: 3175523-0151 و 2133805-0151

پست الکترونیکی: h.familyjournal@iausari.ac.ir


CAPTCHA Image