راهنمای نویسندگان

«باسمه تعالی»

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری 

فصلنامه نسیم تندرستی

راهنمای‌ نگارش‌ مقالات‌برای نویسندگان"مجله نسیم تندرستی"

 

پژوهشگران در طی تحقیق، اطلاعات زیادی را مرور، جمع آوری و تولید می‌کنند. هدف از نوشتن مقاله به عنوان یک گزارش علمی، ارایه اطلاعات لازم و مفید در مورد روند و یافته های مطالعه به خواننده جهت استفاده مناسب از آن می‌باشد. مجله نسیم تندرستی دانشکده علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری یک مجله علمی و تخصصی خواهد بود که مبادرت به چاپ مقالات علمی در زمینه‌های پزشکی و مرتبط با آن (پژوهش‌های بهداشتی وسلامت) می نماید. مجله نسیم تندرستی به عنوان یک مجله علمی با بهره گیری از تجارب مجلات معتبر جهان و صاحب نظران، راهنمای نویسندگان را به شرح ذیل ارایه می‌نماید. مقالاتی در این مجله مورد پذیرش قرار می‌گیرند که به یکی از اشکال زیر نگاشته شده باشند:

 

الف) مقالات پژوهشی اصیل (Original Research Article): این نوع مقالات بر اساس یک طرح تحقیقی منظم و یافته های علمی مستحکم نگاشته شده و باید شامل قسمت‌های عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، روش بررسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و منابع باشند.

ب) مقالات مروری (Review Article): مقالات مروری ساختار یافته (Systematic Review) دارای اجزاء مقالات پژوهشی اصیل می­ باشند. مقالات مروری غیر ساختار یافته بایستی براساس احاطه کامل نویسنده به موضوع تهیه شوند، این مقالات از نویسندگانی پذیرفته می‌شود که در زمینه مقاله ارسالی دارای حداقل 3 مقاله اصیل در مجلات معتبر باشند. اجزای مقالات مروری غیر ساختار یافته شامل چکیده فارسی و انگلیسی، مقدمه و بحث و نتیجه­گیری و حداقل دارای 30 منبع و حداکثر در 5000 کلمه تهیه شوند.  

ج) گزارش موردی (Case Report): این نوع مقالات بر اساس مشاهده یک مورد یا موارد خاص حرفه‌ای که نگاه و شناخت ویژه‌ای را ارایه کرده باشد باید نگاشته شوند و باید شامل عنوان، چکیده (فارسی و انگلیسی)، مقدمه، گزارش مورد، بحث، منابع و مستندات ‌باشند.

د) نامه به سردبیر(Letter to Editor):محتوای نامه به سردبیر موضوعات جدید در حوزه فعالیت مجله و همچنین نقد مقالات شماره‌های قبلی مجله خواهد بود که حداکثر 1000 تا 1500 کلمه و 7-3 رفرانس دارد. این مقالات نیاز به ساختار ندارند اما داشتن خلاصه انگلیسی ضروری است.

 

نحوه تنظیم صفحات مقاله:

فایل حاوی نام نویسندگان:

شامل عنوان کامل مقاله، نام مولفان و مشخصات نویسندگان به فارسی و انگلیسی می باشد که موارد فوق در آن رعایت خواهد شد:

 1. عنوان مقاله به فارسی
 2. نام نویسندگان زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد (فارسی).
 3. درج Affiliation به فارسی:

-         درصورت هیئت علمی بودن، به ترتیب، نوشتن نام گروه > نام دانشکده یا مرکز تحقیقات > نام دانشگاه > شهر > کشور
(و برای افراد غیر هیئت علمی، به جای نام گروه، مقطع و رشته تحصیلی نوشته شود)

مثال:

-گروه پزشکی ، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز، ایران.

مؤلف مسؤول  (Corresponding Author)با علامت ستاره (*) متمایز شود و به این صورت درج گردد:

نام نویسنده مسؤول، گروه ...، دانشکده ...، دانشگاه ...، شهر، کشور (مؤلف مسؤول)* > آدرس کامل به همراه شماره تماس و پست الکترونیک (ترجیحاَ پست الکترونیک رسمی و علمی).

 1. عنوان مقاله به انگلیسی
 2. نام نویسندگان زیر سطر عنوان مقاله ذکر گردد (انگلیسی).
 3. درج Affiliation به انگلیسی:

-         درصورت هیئت علمی بودن، به ترتیب، نوشتن نام گروه > نام دانشکده یا مرکز تحقیقات > نام دانشگاه > شهر > کشور
(و برای افراد غیر هیئت علمی، به جای نام گروه، مقطع و رشته تحصیلی نوشته شود)

مثال:

-Department of Medicine, Faculty of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

مؤلف مسؤول  (Corresponding Author)با علامت ستاره (*) متمایز شود و به این صورت درج گردد:

Corresponding Author's Name> Department of …, Faculty of …, University of …, City, Country

* (Corresponding Author) >Address                         Tel: +98 …                                 Email:

مهم: معادل فارسی و انگیسی کاملا منطبق برهم باشند.

 

نسخه اصلی مقاله (فایل بدون نام نویسندگان) باید حاوی قسمت های ذیل باشد:

صفحه اول:

شامل عنوان کامل مقاله به فارسی و چکیده فارسی می باشد که موارد فوق در آن رعایت خواهد شد:

 1. عنوان مقاله کوتاه (حداکثر 15 کلمه)، حاوی موضوع کلی و جهت گیری پژوهشگر در آن موضوع و هماهنگ با متن مقاله باشد. عنوان مقاله کامل، صریح، دقیق و مختصر باشد.
 2. در مطالعات کیفی نیز عنوان باید نشان دهنده پدیده مورد مطالعه و مبتنی بر تجربه باشد و با حروف ضخیم (Bold) تایپ شود.
 • چکیده مقاله حداکثر 250 واژه و شامل بخش‌های:

1-      زمینه و هدف

2-      روش بررسی

3-      یافته‌ها

4-      بحث و نتیجه‌گیری

5-      واژه‌های کلیدی (بین ۳ تا ۵ واژه که مطابق با عنوان باشد). واژه‌های کلیدی در چکیده فارسی به زبان فارسی و در چکیده انگلیسی به زبان انگلیسی نوشته شود.

 

صفحه دوم:

شامل عنوان کامل مقاله به انگلیسی و چکیده انگلیسی مقاله که موارد فوق در آن رعایت خواهد شد:

 • حداکثر 250 واژه
 • کاملاَ منطبق و برگردان دقیق چکیده مقاله فارسی
 • شامل بخش‌های:

1-      Background and Objective

2-      Methods

3-      Results

4-      Conclusion

5-      Key words

مهم: معادل فارسی و انگیسی کاملا منطبق برهم باشند.

 

صفحه سوم به بعد:

شامل متن اصلی مقاله که در برگیرنده بخش‌های زیر باشد:

 1. مقدمه

در این بخش دانش موجود درباره موضوع و مبانی نظری آن، ضرورت انجام تحقیق و هدف مطالعه مشخص شود. بیان مساله حداکثر در دو تا سه جمله در ارتباط با ضرورت انجام مطالعه یا جمع بندی مروری بر متون باشد. مقدمه باید خلاصه، روشن، هدفمند و منظم نوشته شود. لذا نویسندگان محترم لازم است به ترتیب منطقی اطلاعات ارایه شده در مقدمه توجه نمایند و ترتیب آنها شامل: 1- توضیح در مورد موضوع و عرصه پژوهش به صورت عام. 2- توضیحات اختصاصی تر در مورد جنبه یا بعدی از مشکل که مورد توجه خاص این مطالعه است. 3- مروری بر یافته های مطالعات دیگر که مرتبط با مساله و موضوع پژوهش می‌باشد. 4- تحلیل اطلاعات ارایه شده در سه بند فوق خصوصاٌ یافته های مطالعات مرتبط و تبیین خلا ء یا شکاف موجود در مورد مساله مورد پژوهش در راستای ضرورت انجام مطالعه حاضر 5- بیان اهداف یا سوالات یا فرضیه ها اصلی پژوهش با جملاتی روشن، قابل اندازه گیری (در مطالعات کمی) یا قابل دستیابی که در همه قسمت های مقاله یکسان استفاده گردد.

2. روش بررسی

یکی از بخش های مهم مقاله که تابلوی استحکام و دقت مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در روش مطالعه بیان می‌گردد. با توجه به تفاوتهای روش شناسی مطالعات کمی و کیفی، نحوه نگارش این بخش بطور مجزا بیان می‌شوند.

این بخش باید شامل اطلاعات کلی درمورد نوع مطالعه، جامعه پژوهش، نمونه مورد مطالعه، روش نمونه‌گیری ، روش و ابزار جمع آوری داده ها، زمان، نوع مداخله، ملاحظات اخلاقی و روش‌های آماری باشد. در مطالعات کمی، روش باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل درباره: 1- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال/فرضیه و زمان و مکان، جامعه مطالعه، نمونه ها، ویژگی های ورود و خروج آنها از مطالعه، برآورد اندازه نمونه ها، روش نمونه گیری و نحوه و روند تخصیص آنها در گروههای مطالعه 2- روش کار یا مراحل مداخله، ابزار اندازه گیری، اعتبار و پایایی آن، روند امتیاز بندی داده های حاصل از ابزار (کمی و کیفی) و ملاحظات اخلاقی 3- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری، روش ها و آزمون های آماری. در مطالعات کیفی، باید شامل اطلاعاتی روشن و کامل درباره: 1- طراحی مطالعه و تناسب آن با هدف/سوال تحقیق، زمان و مکان یا محیط طبیعی مطالعه، نحوه دستیابی به مشارکت کنندگان و ویژگی های آنها 2- روش یا نحوه ورود پژوهشگر به عرصه طبیعی مطالعه، توضیح کامل در مورد روش ها و مراحل تولید یا جمع آوری داده ها، نحوه و معیار اشباع یا اتمام جمع آوری داده ها، توضیح روش های بکار رفته در تعیین اعتبار ودقت داده ها (مقبولیتCredibility ، تایید پذیریConfirmability ، قابلیت انتقال Transferability و قابلیت وابستگیDependability )  و ملاحظات اخلاقی 3- نحوه مدیریت داده ها، نرم افزارهای کامپیوتری (در صورت استفاده)، روش ها، آنالیز داده ها و تناسب آن با روش مطالعه، باشد.

در صورت استفاده از روش‌های تحقیق شناخته شده، ذکر منبع کافی است؛ اما در صورت استفاده از روش‌های تحقیق جدید، باید اطلاعات کافی داده شود، به طوری که محقق دیگر بتواند براساس اطلاعات ارایه شده، آن روش را اجرا کند. اگر از ابزار خاصی استفاده شده است، باید کارخانه سازنده و آدرس آن در پرانتز آورده شود.

3. یافته‌ها 

یکی دیگر از بخش های مهم مقاله که حاصل دستاورد مطالعه می‌باشد، اطلاعاتی است که در بخش یافته ها بیان می‌گردد. در این قسمت، از متن، جدول، نمودار و عکس به تناسب برای بیان یافته‌ها استفاده شود. جداول، نمودارها و ... باید دارای شماره و عنوان کامل و رسا باشد. ضمناً از آوردن جدول‌هایی که اطلاعات آن در متن به طور کامل آمده است، خودداری شود. از آنجایی که نوع یافته های مطالعات کمی و کیفی متفاوت اند، نحوه نگارش این بخش نیز بطور مجزا بیان می‌شود. در مطالعات کمی، یافته ها متناسب با هدف به تفکیک گروههای مطالعه با آزمونهای آماری استفاده شده به همراه نتایج و ضریب و فاصله اطمینان بیان گردد. یافته ها در مطالعات کمی شامل: 1- بررسی میزان و توزیع متغیرهای دموگرافیک و مداخله گر (نحوه توزیع و یکسان بودن آنها در گروههای مطالعه) 2- یافته های اصلی بر اساس اهداف مطالعه به روشنی و به اندازه کافی ارایه گردد. به طوریکه خواننده بتواند براحتی در مورد میزان دستیابی به اهداف قضاوت کند. 3- داده ها و مفاهیم آماری مثل تعداد/ درصد و یا میانگین/انحراف معیار بدون تفسیر ذکر گردند. نوع و تناسب آزمونها و سطح معنی داری آنها بیان شوند. 4- داده ها و یافته هایی که در جداول و نمودارها ارایه می‌گردد نباید در متن تکرار شود و در حد امکان بطور خلاصه در مورد توزیع آنها در متن جمع بندی صورت گیرد. در مطالعات کیفی طبقات، درونمایه ها یا مفاهیم و یا تبیین نظری یافته ها در رابطه با پدیده مورد مطالعه به همراه توضیح مختصر، مرتبط و روشن کننده بیان گردد. بیان یافته ها در مطالعات کیفی شامل: 1- ابتداء براساس الگوریتم و روش آنالیز انتخاب شده در مطالعه گزارش مختصری از یافته ها در هر مرحله بیان شود. 2- سپس طبقات, مفاهیم یا درونمایه های اصلی با زیر مجموعه آنها به همراه نقل
 قول های مستقیم مشارکت کنندگان یا داده های اولیه ثبت شده بیان و توضیح داده شوند. 3- در آخر متناسب با سوال یا سوالات پژوهش (معنی و یا فرآیند پدیده مورد مطالعه)، یافته های مطالعه تبیین شوند، به طوریکه معنی تبیین شده و یا نظریه اساسی برآمده از داده های مطالعه و نشان دهنده ارتباط منطقی و روشن مفاهیم، درونمایه ها، طبقات یا متغیر اصلی باشند.

4. بحث و نتیجه‌گیری

این بخش نباید تکرار یافته های پژوهش باشد. در این بخش جمع بندی نهایی یافته ها همراه با توصیه ها، کاربردهای بخش یافته ها یا نتایج بیان گردد. بحث باید حاوی جمع بندی و نتیجه گیری از یافته ها در راستای چگونگی پاسخ به اهداف یا سوال های پژوهش باشد و در ارایه آن به این نکات توجه شود: 1- در مطالعات کمی این جمع بندی بدون بیان و تکرار یافته های عددی و آماری باشد. 2- چگونگی ارتباط یافته های مطالعه حاضر با یافته های دیگر تحقیقات (موافق و مخالف) انجام شده در ایران و جهان (با ذکر منابع) مقایسه و تحلیل (نه فقط توصیف) گردد و دلایل رد و یا قبول آنها بحث گردد. 3- یافته های غیر قابل انتظار نیز بررسی و تفسیر گردند. 4- اگر مطالعه‌ای مبتنی بر چارچوب نظری و مدلی انجام شده باشد، باید یافته ها را در ارتباط با آن نیز تفسیر نماید. 5 - از اظهار نظر در مواردی فراتر از یافته‌های مطالعه خودداری شود. در ادامه نتیجه گیری نهایی باید شامل جمع بندی نهایی و مختصر از مطالب بحث در ارتباط با هدف کلی یا فرضیه یا سؤال اصلی پژوهش باشد. لذا 1 - مقاله با یک نتیجه‌گیری روشن که از حد نتایج مطالعه فراتر نرود، جمع‌بندی گردد 2- موارد کاربرد یافته ها، محدودیت‌های مطالعه و میزان تعمیم‌پذیری آن مورد توجه قرار گیرد. 3 - پیشنهادهایی جهت انجام مطالعات بعدی و به کارگیری یافته‌ها در این بخش قابل طرح می‌باشد.

5. تضاد منافع(Conflicts of Interest):

نویسندگان موظفند کلیه منابع مالی و تضاد منافع احتمالی مانند حمایت‌های مالی یا داشتن سهام در یک شرکت که ممکن است پس از انتشار مقاله دچار سود یا ضرر شود را اعلام نماید.

6. تشکر و قدردانی 

در این قسمت از مؤسسه تأمین کننده بودجه، افراد و یا سازمان‌هایی که به نحوی در انجام مطالعه و یا نگارش مقاله همکاری نموده‌اند و نامشان به عنوان نویسنده در مقاله نیامده است، تشکر و قدردانی می گردد و هم‌چنین هر گونه کمک تکنیکی باید قبل از منابع و مراجع تحت عنوان تشکر و قدردانی ذکر شود.

7. منابع

منابع مقاله به روش ونکوور (Vancouver System) تنظیم می‌گردند. به طوری که ارجاعات متنی به صورت شماره و به ترتیب ظهور در متن مشخص شده و در پایان مقاله در قسمت منابع به ترتیب ظهور متن شماره گذاری می‌گردند. در متن، بعد از استفاده از هر منبع، شماره منبع داخل پرانتز درج شود.

مهم: با توجه به نمایه شدن مقالات مجله در نمایه‌های بین‌المللی لازم است منابع فارسی نیز به انگلیسی ترجمه شده و عنوان آن در داخل کروشه قرار گرفته و در آخر واژه Persian افزوده شود تا مشخص شود که اصل منبع به زبان فارسی است. 

برای توضیح بیشتر نحوه نگارش انواع منابع با ذکر مثال آمده است:

مقاله: نام خانوادگی کامل  نویسنده یا نویسندگان و حرف اول نویسنده یا نویسندگان با حرف بزرگ. شش مؤلف اول را نام برده و سپس عبارت «و همکاران» را ذکر کنند. عنوان کامل مقاله. نام مجله. سال انتشار؛دوره، شماره مجله: شماره صفحات.

مثال ترجمه نمونه رفرانس‌ فارسی به انگلیسی:

قنبریان آرش، مجید محمد، رحمانی مازیار، صراف‌زاده امیر و عزیزی فریدون، توزیع فشار خون در جمعیت بزرگسالان تهران: مطالعه قند و چربی تهران. مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. سال پنجم ١٣٨٢. ضمیمه شماره ٥ صفحه 435 – 425.

-Ghanbarian A, Majid M, Rahmani M, Sarraf Zadeh A, and Azizi F. Distribution of blood pressure and prevalence of hypertension in Tehran adult population: Tehran Lipid and Glucose Study. Iranian J Endocrinol Metab 2004; 5: 425-435. [Persian]

مثال مقاله انگلیسی:

- Luchetti S, Bossers K, Frajese GV and Swaab DF. Neurosteroid biosynthetic pathway changes in substantia nigra and caudate nucleus in Parkinson's disease. Brain Pathol. 2010; 20: 951-954.

 

کتاب: نام خانوادگی کامل  نویسنده یا نویسندگان و حرف اول نویسنده یا نویسندگان با حرف بزرگ. عنوان کتاب. شماره چاپ. شهر  محل چاپ:  ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات.

مثال کتاب فارسی:

- Tabibi SJ, Maleki MR, Delgoshaei B. Writing Successful Thesis, Dissertations, Research Projects and Scientific Articles.1ed.Tehran: Ferdos Publication. 2009; 200. [Persian]

مثال کتاب انگلیسی:

- Norman IJ, Redfern SJ, editors. Mental health care for elderly people. New York: Church Lvingston; 1996.

ترجمه کتاب: نام خانوادگی و نام مؤلف. نام کامل کتاب. نام خانوادگی و نام مترجم کتاب. شماره چاپ. شهر محل چاپ: ناشر؛ سال انتشار. شماره صفحات.

مثال ترجمه کتاب:

- Dolan Sh, Shuler R. Personnel and human resource management. Translated by: Tosi MA, Saebi M.1st ed, Higer Education Research centers of management and Planning Organization. 2005; PP: 246-8. [Persian]

مطالب کنفرانس : نام خانوادگی و نام نویسنده و یا نویسندگان. عنوان مقاله. اسم کنگره: سال، ماه، روز: نام شهر، کشور.

مثال مطالب کنفرانس:

- Negarandeh R. Nursing and patient advocacy: a grounded theory .International Nursing 18th Research Congress Focusing on Evidence-Based Practice: 2007، July 14 ،: Vienna, Austria.

پایان‌نامه: نام خانوادگی و نام نویسنده. عنوان کامل پایان‌نامه. مقطع تحصیلی، نام دانشگاه، سال؛ صفحات.

مثال پایان‌نامه:

-Jahani M A. Designing a Model for Hospital Services Globalization in Iran. PhD Dissertation. Islamic Azad University Sciences and Researches Branch. 2008; 125. [Persian]

منابع الکترونیک:  نام خانوادگی و نام نویسنده. نام مقاله. نام ژورنال، سال انتشار ماه: شماره مقاله. نام سایت اینترنتی.

مثال منابع الکترونیک:

-Morse SS. Factors in the emergence of infectious diseases. Emerg Infect Dis [serial online] 1995 Jan-Mar [cited 1996 Jun 5]; 1(1): [24 screens]. Available at: URL:http://www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm.

- مراجعی که انتشار آنها در مجلات پذیرفته شده اما هنوز به انتشار نرسیده‌اند، باید با عنوان «زیر چاپ - In press » نام برده شوند. در این مورد لازم است نسخه‌ای از نامه پذیرش مقاله برای چاپ ضمیمه گردد. مقالاتی که به مجله ارایه شده ولی هنوز پذیرفته نشده‌اند، قابل ذکر به عنوان منبع نیستند.

 

از پژوهشگران محترم، خواهشمند است نکات ذیل را به هنگام تدوین و ارسال مقالات رعایت فرمایند:

 1. مقالات به زبان فارسی روان و با رعایت قواعد دستوری نگاشته شود و از آوردن اصطلاحات خارجی که معادل‌های دقیق و رسایی در زبان فارسی دارند، خودداری گردد و در موارد ضروری، معادل لاتین زیر نویس شود.
 2. از آوردن کلمات انگلیسی در متن خودداری شود (زیرنویس شود)
 3. مقاله باید در نر‌افزار Word با قلم میترا و سایز ۱۲ برای متن فارسی و با قلم Times New Roman سایز 12 برای متن انگلیسی تایپ شود، همچنین فاصله سطر  1.5 سانتی متر در اندازه کاغذ A4 و با حاشیه 2.5 سانتی متر از هر سمت و به صورت Online از طریق سایت http://jfh.iausari.ac.ir ارسال گردد.
 4. اسامی خاص و یا واژه‌هایی که در متن به صورت مخفف درج می‌شوند، از مخفف های مشهور و بین المللی بوده و کامل آنها یکبار زیر نویس، سپس در باقی موارد استفاده شده در متن، مخفف آن نوشته شود.
 5.   جدول بهتر است با استفاده از امکان Table در Microsoft Word طراحی شوند. تعداد آنها حداکثر 5 مورد باشد. جدول‌ها به صورت عکس ارایه نگردند و شماره‌گذاری متوالی داشته باشند و در متن مقاله به شماره‌ی جدول‌ها به صورت متوالی اشاره گردد. در زیرنویس جدول‌ها، همه‌ی اختصاری‌های استفاده شده، توضیح داده شوند و اعداد جدول‌ها فارسی باشد.
 6. نمودارها با نام‌های مشخص و مجزا در  مقاله طراحی شوند. اصل منحنی‌ها و نمودارها به زبان فارسی، به صورت دو بعدی، بدون حاشیه و تزئینات اضافه تنظیم شوند.
 7. عکس‌ها از نوع TIF یا JPEG و با کیفیت مناسب(dpi 300)  باشد. عکس‌ها باید دقیق و روشن و به نحوی تهیه شوند که از نظر فنی چاپ آن‌ها با کیفیت مطلوب در مجله مقدور باشد. از ارسال فتوکپی به جای عکس خودداری شود. حتی‌المقدور از ارسال عکس رنگی اجتناب گردد. عکس‌های رادیوگرافی باید در اندازه‌ی 73×120 میلی‌متر تا حداکثر 354×203 میلی‌متر باشد. عکس‌ها و تصاویر باید شماره‌گذاری متوالی داشته و ترتیب آن‌ها بر اساس ارجاع به آن‌ها در متن باشد. اگر عکس منتشر شده است، منبع اولیه در تقدیرنامه ذکر شود و اجازه‌ی کتبی آن ارایه گردد.  

تذکر: پذیرش مقالات منوط به رعایت دقیق اصول کلی ذکر شده می‌باشد.

 

ضوابط و شرایط پذیرش مقاله در مجله نسیم تندرستی:

 1. مقاله به همراه نامه‌ای (تعهدنامه) با امضای نویسنده یا نویسندگان مقاله ارسال و در آن به روشنی بیان شود که مقاله ارسالی در مجلات دیگر اعم از فارسی و انگلیسی پذیرفته نشده و یا به چاپ نرسیده و نیز هم‌زمان به مجله‌ای دیگر فرستاده نشده است. در ضمن تعهد گردد که تا گرفتن پاسخ نهایی از مجله نسیم تندرستی، مقاله برای نشریه‌ای دیگر ارسال نخواهد شد.
 2. مرتبه علمی کل نویسندگان به درستی عنوان گردد و همه نویسندگان مقاله از ارسال و چاپ آن مطلع باشند. بنابراین لازم است نویسندگان محترم در نامه درخواست چاپ، این موارد را به وسیله امضاء متعهد گردند.
 3. مقاله برای مجله فارسی­ زبان دیگری به­ طور همزمان ارسال نشده یا در مجله دیگری به چاپ نرسیده باشد. در صورت اثبات وقوع چنین موردی، هیچ مقاله­ ای از نویسندگان متخلف در مجله پذیرش نشده و مراتب به اطلاع مسؤول ان نشریات همکار نیز خواهد رسید.
 4. مسؤولیت صحت مطالب چاپ شده از دیدگاه علمی، اخلاقی و حقوقی به عهده تمامی نویسندگان مقاله می‌باشد.
 5. مقالات به شرطی پذیرفته می‌شوند که اصول اخلاق پژوهش در مورد مطالعات بالینی در انسان مراعات شده و رعایت آن به تأیید کمیته اخلاق مؤسسه‌ای که تحقیق در آن صورت گرفته رسیده باشد. همچنین دراین گونه مطالعات می‌بایست از افراد مورد مطالعه رضایت نامه اخذ و این موضوع صراحتأ در متن مقاله ذکر گردد.
 6. مجله حق رد، قبول، اصلاح، ویرایش و خلاصه نمودن را برای خود محفوظ می‌دارد.
 7. از زمان انجام مطالعه تا ارسال مقاله نبایستی بیش از 5 سال فاصله وجود داشته باشد.
 8. مقالات توصیفی به شرطی مورد بررسی قرار می‌گیرند که از زمان مطالعه آن بیشتر از دو سال نگذشته باشد.
 9. تصمیم‌گیری نهایی در مورد مقالات براساس نظرات داوران علمی مجله صورت می‌پذیرد.
 10. در نوشتن اسامی نویسندگان و ترتیب درج آنها در نامه معرفی فوق دقت نمایید. هیچ­گونه تغییری در اسامی و ترتیب نویسندگان تا مرحله نهایی چاپ که متن مقاله به تایید نویسنده رابط می­رسد قابل­ اعمال نیست. در مرحله نهایی نیز، هرگونه تغییر اسامی با ارسال مجدد فرم معرفی نویسندگان که به امضای کلیه نویسندگان رسیده باشد اعمال می­ شود. توجه داشته باشید که اضافه کردن نام نویسنده به مقاله به هیچ عنوان میسر نیست.
 11. در صورتی که مقاله ارسالی از نوع "کارآزمایی بالینی" است، ارسال نامه بت مطالعه در "مرکز ثبت کارآزمایی­ های بالینی ایران (IRCT)" ضروری است و براساس بند 7 ماده 4 اساس­نامه کمیسیون نشریات پزشکی کشور، چاپ مقالات کارآزمایی بالینی ثبت­ نشده در این مرکز در نشریات پزشکی کشور غیرقانونی است. این نامه نیز باید به­ عنوان فایلهای تکمیلی/اضافی ارسال شود.

تذکر: در صورت عدم رعایت و تحقق هر یک از موارد فوق مقاله به نویسنده برگردانده شده و مورد بررسی قرار نخواهد گرفت.

راهنمای ارسال فایلهای مقاله:

نویسنده گرامی

جهت ارسال مقاله خود لازم است حداقل 3 فایل را که شرح آن در ادامه آمده است، بارگذاری کنید، خواهشمند است مقاله خود را تنها در قالب فایل های درخواستی زیر ارسال نمایید، چنانچه مایلید روند بررسی مقاله شما تسریع پیدا کند لازم است فایل های درخواستی زیر را به همین ترتیب و به دقت، بدون حذف هیچکدام، آماده و آپلود نمایید، توجه داشته باشید که چنانچه هرکدام از موارد فایلها بر اساس قوانین مطرح شده در زیر نباشد، مقاله شما جهت اصلاح، بازگشت داده میشود و این امر باعث تأخیر در بررسی مقاله شما میگردد. 

فایل های مورد نیاز جهت ارسال و توضیح آنها به شرح زیر میباشد: 

 1. مشخصات نویسدگان: در حقیقت فایل حاوی نام نویسندگان است. جهت وارد کردن فرمت صحیح مشخصات نویسندگان و پرهیز از دوباره‌کاری لطفاً به قسمت راهنمای نویسندگان مراجعه نمایید.  این فایل را با عنوان "Corresponding Author's Name -first keyword" آپلود کنید.
 2. فایل اصلی مقاله (فایل مقاله بدون نام نویسندگان):  فایل اصلی مقاله در حقیقت فایل مقاله بدون نام نویسندگان است. این فایل را با عنوان "Manuscript" آپلود کنید.
 3. فایلهای تکمیلی/اضافی: این فایل را با عنوان "Cover Letter  " آپلود کند. 

-         خواهشمند است پیشنهادات و انتقادات خود را در زمینه هر چه بهتر شدن  نشریه به آدرس h.familyjournal@iausari.ac.ir  ارسال فرمایید.