دوره و شماره: دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-82 
2. مقایسه تأثیر ماساژ بازتابی کف پا و کف دست بر شدت خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز

صفحه 9-15

منصوره علی اصغرپور؛ ثریا نجاتی؛ سید عبدالمطلب حسنی؛ کیارش ساعتچی؛ انوشیروان کاظم نژاد


5. بررسی ارتباط حمایت اجتماعی، سر سختی روانشناختی با درد مزمن پرستاران

صفحه 30-35

نغمه نیک بخت؛ علی پولادی ریشهری؛ یوسف دهقانی؛ سعیده عمادی زیارتی


8. نقش بخشودگی زناشویی و تحصیلات در پیش‌بینی کیفیت زندگی زنان

صفحه 51-59

افسانه شهبازی راد؛ فیروزه غضنفری؛ مارال حقیقی کرمانشاهی