تعداد مقالات: 238
3. بررسی آگاهی زنان در مورد عوارض دپو مدروکسی پروژسترون استات و برخی عوامل مرتبط

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 1-7

هاجر سلملیان؛ شبنم امیدوار؛ حسین مشاقی طبری؛ مریم نیکپور


4. بررسی تاثیر سیگار بر پارامترهای اسپرم

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 1-5

آذر آقامحمدی؛ ماندانا زعفری


5. ویژگی های استاد خوب از دیدگاه دانشجویان و اساتید پرستاری: یک مطالعه کیفی

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 1-10

سید حمید شریفی نیا؛ عباس عبادی؛ میترا حکمت افشار


7. آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در رابطه با بهداشت وایمنی مواد غذایی: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 1-8

عبدالله درگاهی؛ فاطمه اسدی؛ امیرحسین هاشمیان؛ کیومرث شرفی؛ طاهره امیریان؛ میترا محمدی


8. رابطه نظارت والدین و همنشینی با همسالان بزهکار در رفتارهای پرخطر نوجوانان تک والد

دوره 2، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-8

شهریار درگاهی؛ نادر اعیادی؛ محمد شاکرمی؛ عظیم قاسم زاده


9. روابط خانوادگی،کیفیت زندگی و تاب آوری بین دانش آموزان مبتلا به اختلال نقص توجه / بیش فعالی و دانش آموزان عادی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1393، صفحه 12-20

مسلم عباسی؛ شهریار درگاهی؛ کامبیز کریمی؛ علی درگاهی


10. رابطه سبک های دلبستگی و پیوندهای والدینی با آمادگی اعتیاد در دانشجویان

دوره 3، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 1-8

فرهاد اصغری؛ مریم مالکی؛ سجاد سعادت


11. بررسی آگاهی و نگرش کارکنان بهداشتی مراکز بهداشتی درمانی کاشان درباره بهداشت و ایمنی مواد غذایی در سال

دوره 3، شماره 3، زمستان 1393، صفحه 1-7

مریم احمدآبادی آرانی؛ محمد صباحی؛ طیبه سادات جدی آرانی؛ حمیدرضا گیلاسی؛ غلامرضا جاهد خانیکی


12. تأثیر آموزش مبتنی بر تنظیم هیجان بر خستگی و سبک‌های مقابله ای مادران دارای کودکان بیش‌فعالی - نقص توجَه

دوره 3، شماره 4، بهار 1394، صفحه 1-10

اسماعیل موسوی؛ امید نجیمی گشتاسب؛ طاهر علیزاده چهار برج


14. بررسی رابطه حمایت اجتماعی و ابعاد روانشناختی در بیماران مبتلا به ام اس

دوره 4، شماره 2، پاییز 1394، صفحه 1-12

یحیی حسین زاده فیروزآباد؛ محمدصالح محمدآبادی؛ عبدالعزیز افلاک سیر


15. بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی پرسشنامه فراتشخیصی علائم خلقی و اضطرابی MASQ-D30 در نمونه ایرانی

دوره 4، شماره 3، زمستان 1394، صفحه 1-6

سعیده ایزدی دهنوی؛ حمید یعقوبی؛ حیدری نسب لیلا؛ سمیه منتشلو


21. مقایسه تاثیر کپسول زنجبیل و ویتامین B6 بر تهّوع و استفراغ بارداری

دوره 1، شماره 3، زمستان 1391، صفحه 8-13

مژگان فیروزبخت؛ مریم نیک پور؛ شبنم امیدوار؛ آزاده کیاپور


22. اثربخشی زوج درمانی مبتنی بر"شادکامی" به شیوه شناختی- رفتاری بر افزایش رضایت جنسی زوجین

دوره 1، شماره 4، بهار 1392، صفحه 6-14

نصیرالدین جاویدی؛ مصطفی بلقان آبادی؛ محسن دهقانی نیشابوری


23. رابطه بین سلامت روانی با کیفیت زندگی در زنان باردار

دوره 2، شماره 1، تابستان 1392، صفحه 10-17

خدابخش کرمی؛ افسانه مردانی


24. بررسی نتایج بارداری های حاصل از روش های کمک باروری: یک مطالعه مقطعی

دوره 2، شماره 2، پاییز 1392، صفحه 7-11

ماندانا زعفری؛ آذر آقا محمدی؛ شهربانو جعفری؛ نگار یعقوبی؛ ایلی علی اصغریان


25. رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی

دوره 2، شماره 3، زمستان 1392، صفحه 9-14

صاحبه بریمانی؛ قهرمان محمودی؛ عباس مسعود زاده