کلیدواژه‌ها = دیابت نوع 2. صفات شخصیت
تعداد مقالات: 1
1. رابطه صفات شخصیتی و تیپ Aو Bدر افراد مبتلا به دیابت نوع 2

دوره 5، شماره 1، تابستان 1395، صفحه 56-65

وحید مصطفی پور؛ حسین فرخی؛ فریده حسین ثابت