کلیدواژه‌ها = روابط فرا زناشویی
تعداد مقالات: 2
1. اثربخشی طرحواره درمانی بر کاهش فشار روانی ناشی از روابط فرازناشویی در زوجین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1395

اکرم ثناگو؛ زهرا شخمگر